04 maart 2019

WAT TE DOEN ALS GELIEFDEN NIET GELOVEN


Ben je zelf door Jezus gered en ervaar je Zijn liefdevolle vergeving? Wat een wonder. Wat een genade. De meesten van ons hebben geliefden die niet in Jezus geloven als hun Redder. Het doet zo'n pijn om te beseffen dat zij misschien niet de eeuwigheid met ons in de hemel door zullen brengen. Hoe ga je daar mee om? Wat te doen?

6 DINGEN OM TE DOEN:1. Geloof wat de Bijbel  over redding zegt

Het is belangrijk dat we niet vergeten dat Jezus de enige weg tot behoud is en dat iemand die Hem (blijvende) verwerpt, niet gered wordt. Soms overtuigen mensen met geliefden die niet in Jezus geloven zichzelf ervan dat God  voor een uitzondering zal maken. Dit maakt je minder serieus in het delen van je geloof en het leidt tot zelfbedrog. Accepteer biddend wat de Schrift zegt en zwicht niet voor valse doctrines over universele redding:

2 Timoteüs 4:3-4 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles.

2. Bid!
Zelfs als onze geliefden niets willen horen over ons geloof, kunnen we voor hen bidden. Lees de gelijkenis in Lukas 18:1-8 over het volharden in het gebed.

Kolossenzen 4:2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

3. Deel het evangelie wanneer God gelegenheid geeft.
Soms denken we dat we ons geloof op alle momenten moeten opdringen en verwachten we dat onze geliefde zich onmiddellijk bekeren en zich tot Christus wenden. Hoewel dit kan gebeuren, is het zeldzaam. Meestal een proces en gaat het geleidelijk.

Voeg daarom heel wijs een beetje "zout" toe aan je gesprekken, bied aan om te bidden voor de problemen van je geliefden, deel hoe God werkt in je leven, praat over dingen die je leert in het seizoen van je leven.

Kolossenzen 4:5,6 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.

Het is het beste om ruzie te vermijden en geduldig te zijn. Een zelfingenomen houding duwt mensen weg van Christus, niet naar Hem toe. Wat voor een voorganger geldt, heeft ons ook iets te zeggen:

2 Timotheüs 2: 24-26 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

4. Vertrouw op Gods liefde.
Hij zal onze geliefden alle kansen geven om Hem in de eeuwigheid te volgen.

1 Timoteüs 2:1-4 Ik dring er in de eerste plaats op aan om voor alle mensen te bidden. Vraag God om hen te helpen; bemiddelen voor hen en danken hen. Bid op deze manier voor koningen en allen die het gezag hebben, zodat we een vredig en rustig leven kunnen leiden dat wordt gekenmerkt door godsvrucht en waardigheid.  Dit is goed en behaagt God, onze Redder,  die wil dat iedereen gered wordt en de waarheid begrijpt.

5. Leef dichter bij God.
God zal ons wijsheid, troost en vrede schenken, wat er ook gebeurt. We mogen al onze angsten, het verdriet en de twijfels in Zijn handen leggen.

2 Korinthiërs 1: 3-4  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

6. Zet Jezus op de eerste plaats.

Hoe moeilijk ook, laat de teleurstellingen in je leven niet je liefde tot God laten beïnvloeden. We begrijpen niet alles wat God toestaat, maar Hij verlangt ernaar dat we ondanks alles (of: in alles) Zijn volmaakte wijsheid en liefde vertrouwen.

Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Geef God nooit de schuld  van  het ongeloof  van onze geliefden, die Zijn aanbod van redding blijven negeren. Bewonder in plaats daarvan Zijn grote genade dat Hij jou getrokken heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Mattheus 10:37-38 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.


Wees er van doordrongen dat God het verlorene zoekt. Het is Zijn liefste werk. Zolang er leven is, is er hoop.

Gail Burton Purath

4 opmerkingen:

 1. Zes mooie en goede tips. Toch zal het soms lastig zijn om je koers te bepalen. Ik geloof dat God nooit van je vraagt om keuzes te maken die tegen je huwelijk ingaan, zoals bijvoorbeeld ergens gaan evangeliseren voor langere tijd. Al wil je Christus en God op de eerste plaats stellen, het is ook belangrijk om rekening te houden met je andersdenkende man. Zelf heb ik na 42 jaar huwelijk, waarvan ik al 40 jaar alleen degene bent die in de God van de Bijbel gelooft, de ervaring dat ik zeker in het begin keuzes gemaakt heb die ik beter niet had kunnen maken. Ook geloof ik dat God mij beschermd heeft door middel van mijn man voor vreemde keuzes die een gemeente maakt en waar ik niet aan mee kon doen vanwege mijn man. Dat zag ik dan pas later. Ook heb ik meegedaan aan scheuringen binnen het christelijke wereldje waarvan ik nu denk dat ik die onrust beter had kunnen vermijden. Ik heb veel steun gehad aan 1 Petrus 1: 1 t/m 6.
  Dus wens ik je Gods Wijsheid en vrede toe in je huwelijk met een anders denkende partner.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik weet niet hoe het is om een anders denkende echtgenoot te hebben. Bedankt voor je goede opmerkingen! Fijn.

   Ik vond de tips ook mooi en goed. Daarom vertaalde ik ze.

   Verwijderen
  2. Jou reactie moedigt mijn idee aan om in de toekomst (als ik Openbaring af heb) over dit onderwerp te gaan bloggen. Ik geloof dat ik een hoop praktische ervaring zou kunnen delen.

   Verwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.