23 juli 2019

OMGAAN MET STRESS: 6 CHRISTELIJKE MANIEREN


In 2 Korinthiërs 1: 8-11 spreekt Paulus over zoveel stress dat hij 'wanhopig van het leven zelf' was. 
Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Daarna legt hij uit dat dit gebeurde zodat hij op God zou vertrouwen, en niet op zichzelf.

Ik betrap mezelf erop dat ik vaak op mezelf vertrouw. Het gebeurt wel eens dat ik aan het bidden ben, en in mijn geest al een "strategie" bedenk om een ​​probleem aan te pakken, in plaats van (eerst) naar God te luisteren.

Het is goed (en ik ben daar zo blij mee) om te weten dat de Schrift raad geeft wanneer we de fout in gaan.

6 CHRISTELIJKE MANIEREN OM TE DEALEN MET STRESS (uit 2 Korinthe 1)

  1. Wees eerlijk over je situatie (verzen 8-9).
  2. Realiseer je dat iets met een bepaald doel gebeurt (vers 9). 
  3. Denk eraan dat je vertrouwt op de God die de doden kan opwekken (vers 9). 
  4. Denk aan Gods trouw in het verleden (vers 10). 
  5. Vestig je hoop op Gods kracht en oogmerk (doel) ( (vers 10). 
  6. Vraag anderen om voor je te bidden (vers 11). 

Zit je vast in een moeilijke situatie? 
Vertrouw op God, niet op jezelf!


1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.