26 oktober 2019

CHRISTUS ALLEEN


Kolossenzen 2 is zo'n rijk hoofdstuk. Bekijk eens een paar van deze mooie waarheden.

In Christus hebben we "alle schatten van wijsheid en kennis" (2:2-3). Dat alleen al is een geweldige zin om te onthouden!

Wanneer we Christus ontvangen:

 1. Wandelen we in Hem (2:6).
 2. Wortelen we in Hem (2:7).
 3. Worden we in Hem opgebouwd en bevestigd in het geloof (2:7).
 4. Zijn we daarin overvloedig met dankzegging (2:7).
 5. Zijn we volmaakt in Hem (2:9-10).
 6. Zijn we "besneden" in Hem (2:11). (1)
 7. Is onze zondige natuur uitgetrokken (2:11). 
 8. Zijn we opgewekt tot een nieuw leven (2: 11-12).
 9. Heeft Hij onze zonden vergeven (2:13).
 10. Worden we niet langer veroordeeld ( 2:14 ).
 11. Hoeven we ons niet meer te laten leiden door de dwaasheid van menselijk bepalingen zoals dieetwetten (2:16-23 ).

Omdat we al deze prachtige zegeningen hebben, waarschuwt Paulus ons in Kolossenzen 2 om ons niet te laten bedriegen door "mooi klinkende rederingen" (2:4) of gevangen te nemen "door holle en misleidende filosofie", die afhangt van de menselijke traditie en de spirituele krachten van deze wereld in plaats van op Christus '(2:8). 

Amen! 💙

(1) Gemerkt (verzegeld) met de Geest - onze nieuwe besnijdenis van het hart - Romeinen 2:28-29, Efeziërs 1:13.


4 opmerkingen:

Heel fijn dat je wilt reageren.