20 maart 2020

LEREN VOLHARDEN


Veel christenen raken in de war over het christendom. Ik was een van hen want ik dacht dat het christelijke leven me voor elke moeilijkheid zou bewaren. 

Vervolgens las ik verzen zoals Romeinen 15: 3-4:

Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.

Gods doel 
Als alles goed en gemakkelijk gaat in mijn leven, blijf ik een oppervlakkige, verwende baby-christen, die niet weet hoe om te gaan met ontberingen. Gods doel is om me te kneden naar Zijn beeld zodat ik ook qua karakter steeds meer op Hem gaat lijken.

Volharding leren
Mensen hebben de Heere Jezus beledigd. Zij zullen ook ons beledigen. Wij zullen allerlei moeilijke dingen meemaken. Ondanks alles geeft ons dat een reden om ons toch te verheugen ... want we zullen juist dan volharding leren door de aanmoediging en hoop uit Zijn Woord te halen.

Ligt je vandaag onder vuur of heb je het erg moeilijk?
Pak Gods Woord en lees erin. 

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? ... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8:35-29) 

Gail Burton Purath 

5 opmerkingen:

  1. Ik vind het een hele uitdaging om te volharden.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Volharding moet je leren en erin groeien, met Gods hulp.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Als we het moeilijk krijgen zal God ons ook helpen om te volharden denk ik. Ik heb dat gezien bijvoorbeeld toen mijn moeder steeds zieker werd. Ze groeide naar het einde van haar leven toe merkte ik en kwam steeds meer los van dit leven hier op aarde.

    BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.