27 augustus 2020

DE FILIPPENZEN 4 DETOX

Paulus dringt er in Filippenzen 4:8  om na te denken, stil te staan ​​bij en te mediteren over dingen die omschreven worden als waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed.

Filippenzen 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

Dit is niet een soort van 'positief denken'. Het betekent ook niet dat we de dingen daarmee kunnen veranderen. Het betekent dat we de focus van onze gedachten verleggen.

Laatst dacht ik bijvoorbeeld obsessief na over een trieste relatie in mijn leven en werd er prikkelbaar van tegenover mijn man. Het probleem was niet mijn man, ook niet de trieste relatie waar ik over nadacht. Het probleem was mijn houding, die ik aannam door mijn negatieve gedachten en gevoelens te veel ruimte te geven.

Ik had een "Filippenzen 4:8 detox" nodig. Dus verontschuldigde ik me bij mijn man en concentreerde ik me op de goede dingen in mijn leven. Ik heb de trieste dingen niet weggedacht maar ik besloot me er niet meer op te focussen.

Dat is wat een Filippenzen 4 detox doet. Het verandert onze focus. Als we Christus kennen hebben we altijd prachtige dingen om over na te denken. 

🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔 🎔

Heb je het op dit moment moeilijk? Richt dan je geloofsoog op Jezus, onze zegevierende Heere:

Hebreeën 12:1-3 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

Laten we onze verkeerde gedachten gevangen nemen en die tot de gehoorzaamheid van Christus.

2 Korinthe 10:5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Stop je problemen niet weg maar ontdek vreugde door je problemen aan de Heer voor te leggen en in dankbaarheid aan Zijn goedheid en liefde te denken.

1 Thessalonicenzen 5:16 Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

Twee verzen vóór ons detox-vers vinden we nog twee mooie teksten die te vergelijken zijn met 1 Thessalonicenzen 5:16-18:

Filippenzen 4:6-7 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Gail Burton Purath 

3 opmerkingen:

  1. Vorige week las ik Psalm 26. Toen viel me dit vers op 'Uw goedertierenheid houd ik voor ogen!' Dat besloot ik toen ook te proberen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Zo waar, waar richt je je focus op, op de Leidsman en Voleinder van ons geloof.

    BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.