17 september 2020

WEES STIL EN WEET DAT IK GOD BEN


Psalm 46 verkondigt dat God een toevlucht en kracht voor ons is. Dat Hij in hoge mate een hulp gebleken is in benauwdheden." We hoeven niet bang te zijn als de hele wereld om ons heen uiteenvalt (verzen 1-3).

Vers 10 is vooral geruststellend, of we nu te maken hebben met problemen in onze wereld, ons gezin of ons eigen hart en verstand:

Wees stil* en weet dat ik God ben; Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, Ik zal geroemd worden op de aarde.

Ik denk aan het kleine kind dat dacht dat ze verdwaald was in de menigte. Ze raakte in paniek. Tranen stroomden over haar wangen en ze was zo bang. Maar toen keek ze op en zag opeens haar vader staan en realiseerde zich dat hij haar nooit verlaten had maar steeds dicht bij haar was gebleven

Terwijl hij haar in zijn armen trok, zegt hij: 'Stil maar, ik ben hier. Ik heb je de hele tijd in de gaten gehouden. Niets zal ons scheiden. Ik heb de leiding."

Op dezelfde manier mag jij, kind van God "opkijken" en in de armen van je hemelse Vader schuilen, in het besef dat Hij je niet vergeten is en dat Hij de leiding heeft. 

Ben je onrustig, bezorgd, verdrietig, verward of eenzaam?

Wees stil en weet dat Hij God is! Laat los. Laat het gaan. God zal ervoor zorgen dat Zijn glorie bekend wordt. Zijn Woord roept ons op om te aanbidden in ontzag. Let erop wat God doen zal en erken Zijn grootheid.

➖➖➖

*  Ik heb voor de vertaling van de Engelse versie van Psalm 46:10 gekozen:  “Be still and know that I am God” 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.