23 november 2020

3 DINGEN OM STAANDE TE BLIJVEN (zoals David)

Hoe nemen we een standpunt in en op wat voor manier strijden we de goede strijd als onze cultuur immoraliteit promoot, de Schrift bespot en probeert Gods Woord te verdraaien of het zwijgen op te leggen?

We kunnen Davids voorbeeld volgen met Goliath (1 Samuël 17):

  1. Hij bleef staande toen zijn landgenoten ineenkrompen van angst
  2. Hij bleef staande toen zijn familie hem bespotte.
  3. Hij bleef zelfs staande  toen hij de grootte van zijn vijand zag.

Er zijn veel stemmen in de kerk die ons vertellen een compromis te sluiten over Bijbelse morele waarden. Veel gezinnen bespotten gezinsleden die Jezus volgen (Mattheüs 10: 35-39). De druk om ons aan onze cultuur te conformeren is overweldigend groot.

Wat liet David opstaan ​​toen anderen ineenkrompen en wegrenden?

1. Hij wandelde in Gods kracht, niet in eigen kracht.

 👉 Zie zijn verklaring in 1 Samuël 17:45-47 (1)   

 2.  Zijn liefde voor God was groter dan zijn verlangen naar populariteit.

 👉 Zie Davids eerbetoon aan Gods liefde in Psalm 27 en Psalm 103 (2)

3 .  Hij wist dat God groter was dan welke vijand dan ook.

👉 Zie Davids erkenning van Gods macht in Psalm 18 (3)

Er worden veel valse opvattingen over God gepromoot in onze cultuur en in de kerk. 

Onze visie op God is uiterst belangrijk. 

Het bepaalt de loop en de uitkomst van ons leven. Alleen door nauwkeurige studie van Gods Woord kunnen we on-Bijbelse opvattingen over Jezus identificeren en verwerpen. Geloof in de onfeilbaarheid van de Schrift en nauwkeurige studie van de Schrift zijn de enige manieren waarop we net als David staande kunnen blijven 

🎔🎔🎔🎔🎔🎔🎔🎔🎔🎔🎔🎔

(1) Een belangrijke uitspraak: "Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. 1 Samuël 17:45

(2) Een belangrijke uitspraak: "Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen." Psalm 27:10

(3) Een belangrijke verklaring: "Psalm 18:16-17 "Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik."

Gail Burton Purath

Origineel: 3 Things that Helped David Stand Firm
Vertaald door: Aritha Vermeulen

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.