14 december 2020

VREUGDE IN DE GEVANGENIS


Als jij andere christenen iets inspirerend hoort zeggen over hun blijdschap in God, denk jij dan ook wel eens: 'Dat zouden ze niet zeggen als ze mijn problemen hadden?'

Ik veronderstel dat we ons allemaal wel eens zo voelen. Toch is het lang niet altijd waar. Die vreugdevolle personen hebben misschien te  maken met veel ergere dingen dan onze tegenslag. Het kan wel zo zijn dat zij weigeren zich te laten beheersen door hun problematiek (zoals wij dat wel eens doen). Misschien hebben zij geleerd om zich steeds meer op Christus te focussen dan op de moeilijkheden in hun leven. 

In Christus is er altijd reden om ons te verheugen!


Om mezelf aan deze waarheid te herinneren, leerde ik jaren geleden het boek Filippenzen uit mijn hoofd. Het is het enige Bijbelboek waarmee ik dat gedaan heb, maar ik ben er nog steeds blij mee. 

Omstandigheden van Paulus
Ken je de omstandigheden van Paulus toen hij de brief aan de gelovige in  Filippi schreef? 

⮞ Hij zat in de gevangenis te Rome
⮞ Zijn boeien waren om Christus wil
⮞ Als hij het proces verloor, kon hij gedood worden als vijand van Rome
⮞  Hij werd lelijk behandeld door valse leraren 

Dit korte boek onthult Paulus' vreugde en moedigt ons aan om ook ons te leren verheugen in God.

Door de kracht van de Heilige Geest
Ik worstel op dit moment met een aantal van de grootste problemen van mijn leven, maar ik zit niet in de gevangenis, mijn leven loopt niet op dezelfde manier gevaar als dat bij Paulus het geval was en ik word niet door valse leraren belastert. Maar als Paulus zich in die zware omstandigheden kon verheugen, kan ik me ook in het midden van mijn moeilijkheden verheugen in God. Niet vanuit mezelf, maar door de kracht van de Heilige Geest.

Doel van brief aan Filippenzen
Een van de doelen van het boek Filippenzen is ons ervan te verzekeren dat, ongeacht onze omstandigheden, ons verdriet kan veranderen in vreugde in onze Heer want wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God.

Charles W. Koller benadrukte dat je door Christus kunt zijn wat je behoort te zijn (Fil. 4:11), kunt doen wat je behoort te doen (vers 13) en kunt hebben wat je behoort te hebben (vers 19), alles tot eer van God.


5 teksten om uit je hoofd te leren

  1. Filippenzen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.
  2. Filippenzen 2: 3-4 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 
  3. Filippenzen 4:4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u
  4. Filippenzen 4:5-6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
  5. Filippenzen 4:19. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.
👉 Lees ook: 8 keer 8 methode
👉 Hoe zit het met jou en Christus? Is er een levendige relatie tussen Hem en jou? Is er sprake van communicatie en intimiteit? Is er vreugde in Hem, ondanks de omstandigheden. Waarom niet? Waarom wel?

Gail Burton Purath

Origineel: Prison Joy
Vertaald door: Aritha Vermeulen

2 opmerkingen:

  1. Wat mooi dat je dit schrijft Aritha. Ik heb zelf veel gehad aan de bijbelstudie serie 'Leven in quarantaine' over het bijbelboek Filippenzen van ds Gerrit Vreugdenhil van de St Jansgemeente in Gouda.

    Ik wens je sterkte toe met alle omstandigheden. Houd je ogen gericht op Jezus.

    BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.