08 januari 2021

WAT IS EEN GIFTIG PERSOON?


Giftig: zeer schadelijk of onaangenaam op een doordringende of verraderlijke manier.

Een giftig persoon is niet alleen schadelijk of onplezierig in de omgang. Hij of zij is op een verraderlijke manier manipulatief. Voorbeelden hiervan zijn mensen die fysiek of psychisch gewelddadig, seksueel pervers, alcoholist, drugsverslaafd zijn. Criminelen of oplichters.

Waarom ik dit wil bespreken
Omdat "giftig" een populaire manier aan het worden is om mensen te beschrijven die niet echt giftig zijn, maar gewoon irritant, moeilijk, een beetje raar of negatief. (1) Er is een groeiend geloof, ook onder christenen, dat we onszelf tegen hen moeten beschermen in plaats van te leren hoe we met moeilijke mensen om moeten gaan.

Helaas maakt dat 'stelselmatig beschermen' tegen moeilijke situaties of moeilijke mensen ons zwak en egoïstisch. Daarnaast missen uiteindelijk kansen om sterker te worden in ons geloof.

Enkele van onze grootste uitdagingen en leerervaringen in het leven komen juist door moeilijke relaties. Ze leren ons genade, vergeving en volharding (Jakobus 1: 2-3; 1:12). Soms komen we er zelfs achter dat we deel uitmaakten van het probleem!

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.

Kruis opnemen en volgen

Jezus roept ons niet op om onszelf tegen alle mogelijke moeilijkheden en moeilijke mensen te beschermen. Hij roept ons wel op ons kruis op te nemen en Hem te volgen. (Markus 8:34-35).

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.

In Zijn kracht

Als uitverkorenen van God kunnen we leren verdragen, vergeven en lief te hebben. Hoe? In Zijn kracht want zonder Hem kunnen wij niets doen. (Kolossenzen 3: 12-14).

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Groeien in geloof

In plaats van niet-toxische mensen te labelen en koste wat kost te vermijden, laten we opgroeien in ons geloof en leren hoe we bijbels met mensen moeten omgaan (Filippenzen 2:12-16).

Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven.

 


(1)
De grenzen-leer van Henry Cloud heeft de aanduiding "giftig" voor mensen populair gemaakt. Ook in Nederland zijn er verschillende boeken van hem te koop. Hoewel er enkele Bijbelse elementen in zijn leer zitten, is deze grotendeels gebaseerd op menselijke filosofieën. 
Gail Burton Purath
----

Origineel: What Is a Toxic Person?
Vertaald door: Aritha Vermeulen

2 opmerkingen:

  1. Helaas heb ik proefondervindelijk het verschil tussen toxisch- en gewoon lastig geleerd. Ik ben het met de strekking van het verhaal eens. Hoewel ik niet geloof dat een ander ons kapot mag maken. En ook meen ik dat de ander de consequenties moet leren dragen van slecht gedrag. Wanneer ik me als deurmat gedraag moet ik het niet raar vinden wanneer er over mij wordt heen gelopen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik vind de grens heel lastig, ook al herken ik ook de neiging lastige situaties/Mensen uit de weg te gaan. Mijn ervaring is ook dat God tegen je kan zeggen iemand waar jij het heel moeilijk mee hebt los te laten.

    BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.