05 januari 2021

JE BENT WAT JE EET


Als het op onze geest aankomt, zijn we wat we eten.

Als we onze geest vullen met cultureel junkfood of valse leringen over de Schrift, worden onze gedachten verward en immoreel. Dit heeft uiteindelijk invloed op onze acties.

Als we onze geest echter vullen met Gods wijsheid en waarheid, worden onze gedachten wijs en reageren we daarop met onze daden.

  • Dat is waarom Jezus zei: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt" (Mattheüs 4:4).
  • Dat is waarom de psalmist zei: "Hoe zoet zijn uw woorden naar mijn smaak, zoeter dan honing voor mijn mond!" (Psalm 119:103)
  • Dat is waarom David zei: "Proef en zie dat de HERE goed is", omdat Zijn bepalingen zijn "zoeter dan honing, dan honingzeem uit de raat" (Psalm 34:8, 19:10-11).

Jeremia
Jeremia verwoordde het zo mooi: "Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen HEERE, God van de legermachten." 

Paulus
Paulus gaf deze raad in Kolossenzen 3:16
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.


🍩 Spiritueel junkfood is binnen en buiten de kerk te vinden. Laten wij onze geest vullen niet vullen met spirituele spam maar met het levende Woord van God.
🍩 Lees ook: Help! Verborgen ingrediënten

Gail Burton Purath

Origineel: You are what you eat
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.