26 september 2022

Waarom hebben christenen een andere leefstijl?

Wij christenen zijn een werk in uitvoering. Nog niet perfect, maar wel serieus bezig met het strijden tegen de zonde in ons leven. Dat begint met het zich richten op wat de Geest wil.

Romeinen 8:5-6 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.


De Bijbel zegt dat we niet tegelijk van Jezus kunnen houden èn een zondige levensstijl hebben. 

1 Johannes 3:6 Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

Wat Jezus zegt
We kunnen rustig zeggen dat Gods kinderen alle nieuwtestamentische geboden proberen te gehoorzamen. Daar horen ook de oudtestamentische geboden bij die in het Nieuwe Testament herhaald worden. Dit is wat Jezus zegt:

  • Johannes 14:21 "Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."
  • Johannes 14:23-24 Jezus antwoordde en zei tegen hem: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft."
  • Johannes 15:9-10 "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf."

Gemotiveerd door Gods liefde
Waarom hebben christenen een andere leefstijl? Omdat zij ervan doordrongen raken dat God van hen houdt. Zijn (vergevende) liefde is hun motivatie om nog meer van Hem te houden. Hij mag het voor het zeggen hebben in hun leven en deze leefstijl geeft, ondanks moeilijkheden op hun pad, vrede en vreugde.


🖤 Is er een zonde die je nog niet echt serieus hebt aangepakt, die je nog niet wilt doden?
❤️ Oprecht berouw is goed (down is up)

"Wat heb ik gedaan? Ik heb liefde en ontferming afgewezen en vertrapt. Is dat mijn reactie op de liefde van de Vader, het bloed van de Zoon en de genade van de Heilige Geest? Is dat de dank die de Heer van mij krijgt? Jezus is gestorven om mijn hart schoon te wassen, en ik heb het weer smerig gemaakt?"  Bron: John Owen, aangehaald door Tim Keller.

Gail Burton Purath

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.