20 april 2023

Samen sterk in God: standvastig in moeilijke tijden

De uitdagingen stapelen zich op. De overtuigingen die we als christenen hebben worden aangevallen, herdefinieerd en verkeerd begrepen. Nu, meer dan ooit, hebben we elkaar nodig om elkaar aan te moedigen, zodat we standvastig kunnen blijven in ons geloof.

Juist in tijden van uitdagingen en aanvallen op onze overtuigingen is het van groot belang om als gemeenschap van gelovigen elkaar te ondersteunen en aan te moedigen, en samen vast te houden aan ons geloof in Christus. - Timothy KellerLofzang en Aanbidding
De Bijbel geeft ons dit advies:

En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw ❤ hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. (Efeziërs 5:18-21)

We moeten met elkaar praten over de wijsheid uit Gods Woord en elkaar aanmoedigen met lofzang en aanbidding. Ik ben dol op de zin "zing voor de Heere en loof Hem in uw ❤ hart!".

Lofzang is de ademhaling van de liefde, het ❤ hart van de dankbaarheid, de vreugde van de vroomheid. Het is de ziel die haar vleugels uitspreidt om te zingen voor God. - Charles Spurgeon

Heb je ooit lofliederen gezongen terwijl je gedachten ergens anders waren? Ik wel, en het maakt een groot verschil met de keren dat ik God met heel mijn ❤ hart heb aanbeden.

Delen van Gods Wijsheid
De volgende tekst voegt nog wat extra gedachten toe:

Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw ❤ hart. (Kolossenzen 3:16)

Als Gods Woord in ons ❤ hart 'woont', kunnen we elkaar herinneren aan Gods wijsheid en delen hoe het ons helpt om standvastig te blijven.

Samen Sterk
Laten we dus nadenken over manieren waarop we deze principes kunnen toepassen in onze relaties met onze broeders en zusters in Christus.

💙💙💙💙


We zijn als één lichaam, één in Christus, en we zijn geroepen om elkaar te steunen, te bemoedigen en samen op te trekken in ons geloof. Als christenen hebben we elkaar nodig, want we zijn niet alleen individuen, maar leden van een gezamenlijke gemeenschap die in liefde en eenheid met elkaar verbonden is. - Charles Spurgeon

Gail Burton Purath

Origineel: Let's Encourage Each Other as Described in Scripture!
Vertaald door: Aritha Vermeulen

 1. Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen in tijden waarin onze overtuigingen worden aangevallen, herdefinieerd en verkeerd begrepen? 💪🔥
 2. Op welke manieren kunnen we lofzang en aanbidding tot een diepere, meer betekenisvolle ervaring maken 🎶🙌
 3. Hoe ben jij persoonlijk omgegaan met moeilijke uitdagingen en hoe heeft samenwerken met anderen je geholpen standvastig te blijven? 🤔🔥 Deel jouw ervaringen!

2 opmerkingen:

 1. Heb even geen antwoord op je vragen, maar wil wel zeggen dat het een mooi blog is, met diepe waarheden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik denk dat we vooral eerst moeten luisteren. Luisteren naar wat de ander beweegt, denkt en doet. Wat de achtergronden zijn. Zonder onze mening erin te mengen. En pas reageren, wanneer we de ander begrijpen. En we begrijpen de ander pas goed, wannneer je het kan uitleggen aan die ander en deze het bevestigd. Dan pas kunnen we zelf gaan reageren. En misschien moeten we het 'gewoon' eens laten staan, zonder te reageren. Het eerst eens laten overwinteren en de emoties laten zakken. Bovendien bidden: 'Leer ons de rechte kennis van Uw wil, opdat we op die manier zullen wandelen die de HEERE waardig is. Onze meningen doen er niet toe. God en Zijn Woord wel!

  2. Volgens mij, door open en kwetsbaar te zijn. Niet altijd te weten hoe iets wel of niet moet. Maar in al onze zorgen, blijdschap en pijn hand in hand van Gods grootheid zingen... Samen eerlijk alles naar de HEERE zingen...

  3. Moeilijke uitdagingen ga ik aan door open te zijn naar de mensen die ik vertrouw en bij wie ik me veilig voel. Waarvan ik weet dat ze mij onvoorwaardelijk steunen. Die me helpen om bij Gods Woord te blijven. Lang niet altijd doordat we samen Bijbelstudie doen. Soms gewoon door de vaste gewoonten en tradities. Ik trek me dan vaak juist terug bij mensen die me onzeker maken. Dat helpt me om standvastig te blijven staan... En lukt het niet? Dan huil ik uit, en begin ik weer opnieuw...

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.