24 oktober 2022

7 voordelen van Bijbelse Brainwashing

Hersenspoeling is een negatieve term die normaal gesproken betekent dat je iemand bedriegt of hem dwingt dingen te geloven die niet waar zijn. Het is een stukje misleiding.

Hoe overwin je het bedrog?
Ik geef een positieve draai aan het woord, want het is precies wat wij als christenen spiritueel nodig hebben. In plaats van misleid te worden, moeten we het bedrog in en om ons heen overwinnen.

💙 ik sluit deze post af met 7 voordelen daarvan


Ons menselijke denken moet -  ook nadat we christen geworden zijn -  herhaaldelijk "afgewassen worden" - gereinigd van bevuilde gedachten, houdingen, twijfels en buitensporige bezorgdheden. 

Lees Gods Woord
We reinigen onze geest en geest door het lezen en bestuderen van Gods Woord. Met hulp van de Heilige Geest ontdekken we onze verdorven gedachten en verlangens en belijden ze. Dat niet alleen, we vervangen die ook door een frisse leefstijl tot eer van de God die onze zonden vergaf. (Efeziërs 1:7-9).

 Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
7 voordelen van Bijbelse brainwashing
👉 Het lukt ons dan om:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.