22 juli 2023

Bemoedigende blik op Psalm 108


Moeilijke Situatie van David (Vers 11)
Vanochtend las ik Psalm 108, en ik moet zeggen dat het me raakte omdat David zich midden in een ernstig probleem bevond, waarbij hij het gevoel had dat God Zijn volk had afgewezen en niet langer aan hun zijde vocht (vers 11).

Oprechte Lofprijzing (Verzen 3, 4)
Ondanks de moeilijkheden, begint hij zijn psalm met een oprechte lofprijzing. Hij zegt: "Ik zal U loven onder de volken, HEERE; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel, Uw trouw tot de wolken." (3,4). Wat een prachtige manier om God te prijzen, in een tijd van verwarring en pijn!


Krachtige Uitspraak van Vertrouwen (Verzen 12, 13)
En hij eindigt de psalm met een krachtige uitspraak van vertrouwen: "Met God zullen wij krachtige daden doen; Hij zal onze tegenstanders vertrappen" (verzen 12-13). 

Voorbeeld van David om te Volgen
Ik leid geen land en ik voer ook geen leger aan zoals David maar toch zijn er momenten dat ik worstel met zoveel problemen dat ik het niet meer zie zitten. Wanneer dit gebeurt, wil ik Davids voorbeeld volgen.


Vertrouwen op God's leiding in moeilijkheden
Zelfs als God me niet uit mijn moeilijkheden bevrijdt, wil ik niet vergeten dat Hij er zal zijn om me er doorheen te leiden. Ik wil vertrouwen op Zijn liefde en trouw die "hoger dan de hemelen" zijn. 

We zouden met des te meer vertrouwen in God moeten bidden wanneer ons vertrouwen in de mens volledig verdwenen is. Wanneer menselijke hulp tevergeefs is, zullen we merken dat het niet tevergeefs is om de hulp van God te zoeken. Charles Haddon Spurgeon


💙💙💙

Gail Burton Purath

Origineel: Faithfulness that Reaches to the skies
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.