11 september 2023

Het beste komt nog


Als je een oprechte volgeling van Christus bent, kan ik je vertellen wat je in de toekomst te wachten staat, en ik kan je verzekeren dat ik er niet naast zit: het beste komt nog!

💔 Misschien zit je vast in een relatie die steeds slechter wordt.
🤷‍♂️ Misschien word je onterecht beschuldigd en begrijpt niemand je.
😷 Misschien heb je chronische gezondheidsproblemen die je leven op de kop zetten
😢 Misschien ben je iemand verloren waar je veel van hield

Maar...
Je winters zullen niet voor altijd fronsen; de zomer zal snel glimlachen. Het tij zal niet eeuwig teruglopen; de vloed zal zijn weg terugvinden. De nacht zal niet voor altijd haar duisternis over onze zielen laten hangen; de zon zal opkomen met genezing onder haar vleugels.  - Charles H. Spurgeon

👉 Het beste komt nog

Ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Deze gebroken wereld is niet ons echte thuis. We zullen pas thuis zijn als we de hemel bereiken.(Hebreeën 13:14).

Hier op aarde kunnen we weliswaar lijden, maar onze eeuwige bestemming zal een paradijs zijn (Lucas 23:43). In de hemel zal al verdriet eindigen (Openbaring 21:4).

Dus, als de dingen hopeloos lijken, kijk omhoog naar je Redder en onthoud: het beste komt nog!

Er is geen put zo diep of Zijn hand reikt dieper; met Jezus in onze donkerste ogenblikken, blijft het beste bestaan en het allerbeste komt nog. - Corrie ten Boom [1] 

❤❤❤❤❤❤❤❤Troost uit Gods Woord
  • Lucas 23:43: En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u: heden zult u met Mij in het paradijs zijn. [Gesproken tot de dief aan het kruis]
  • 2 Korinthiërs 5:8: Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen.
  • Filippenzen 1:22-24: Als ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij vrucht van mijn werk; en wat ik moet verkiezen, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger omwille van u.
  • Johannes 14:1-3: Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar Ik ben.
  • 1 Korinthiërs 2:9: Maar zoals geschreven staat: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.
  • Openbaring 21:3-4: En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
  • Openbaring 22:5: En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.


Gail Burton Purath

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] Schilderij Hand van God door Tineke de Raat

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.