20 oktober 2023

Een Levend Gedenkteken


Ik houd van Psalm 92:

De rechtvaardigen zullen bloeien als een palmboom, ze zullen groeien als een ceder van de Libanon; geplant in het huis van de HEERE, zullen ze bloeien in de voorhoven van onze God.

Ze zullen nog vrucht dragen op hoge leeftijd, ze zullen fris en groen blijven.

Ze zijn levende gedenktekens om te laten zien dat de HEERE oprecht en trouw is aan Zijn beloften; Hij is mijn Rots, en er is geen ongerechtigheid in Hem. ( AMP)


Levend gedenkteken 
Is het niet prachtig om een levend gedenkteken te zijn?
Geestelijke groei en vruchtbaarheid 🌱 zijn voor een gelovige een eer 🙌 voor Jezus Christus, die hun LEVEN is. De overvloed die in Christus is, wordt getoond door de vruchtbaarheid 🍇 van een christen. Ralph Robinson


Levend offer & levend gedenkteken
Romeinen 12:1-2 [1] zegt dat we levende offers zijn en Psalm 92 zegt dat we levende gedenktekens zijn. Want als je een kind van God bent...

  1. dan ben je een wandelende, sprekende, ademende herinnering aan de goedheid van God.
  2. dan getuigt je leven van het feit dat ondanks dat je leven moeilijke periodes kent, God goed is.
  3. dan ervaar je dat mensen je pijn doen en teleurstellen, maar dat God altijd trouw blijft.
  4. dan ervaar je dat ondanks dat de grenzen tussen goed en kwaad om je heen vervagen, jij vast wilt houden dat God puur is en heilig.
  5. dan mag je temidden van onvolmaakte menselijke liefde getuigen dat Gods liefde perfect is en dat Hij je nooit laat vallen
Verkondigen dat de HEERE waarachtig is
En zo mag je een levend gedenkteken zijn. Zelfs als je ouder en ouder wordt. 

Psalm 92:14-16 Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

🌱🌳🏡🙏 Ben jij een levende gedenkteken "om te laten zien dat de HEERE trouw is"? Getuig jij met je leven dat zij die op Hem vertrouwen nooit beschaamd zullen worden.

Gail Burton

Origineel: Living Memorials
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] Levend offer: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen 🙌 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 🙏💒 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is." 🌟🤔❤️🙏 Uit de brief van Paulus aan gelovigen in Rome 

---
De winnaar van mijn Give Away is: Liesbeth van Binsbergen. Ze is uitgekozen door Naam Loten 🎉 uit een stuk of 15 namen van mensen die meededen via deze blog, Instagram en Facebook. 📣👏

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.