12 oktober 2023

Is jouw hart een thuis voor Christus?


In het boekje "My Heart Christ's Home" [1] wordt het menselijke hart van een christen vergeleken met een huis dat opgeknapt wordt door de aanwezigheid van Christus (Openbaringen 3:20; Johannes 14:23).

DE STUDEERKAMER (gedachten):  waar Christus gezonde invloeden aanbiedt om ongezonde invloeden te vervangen (1 Korinthiërs 2:14-16).

DE EETKAMER (eetlust en verlangens): Christus verandert hier onze spirituele eetlust en smaak (Efeziërs 4:22-23).

DE WERKKAMER (talenten en vaardigheden): Hier gebruikt Christus onze talenten voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:10).

DE WOONKAMER
Maar laten we vooral de woonkamer niet vergeten. Hier ontmoeten Christus en de nieuwe christen elkaar dagelijks (Psalm 1:1-3).

TE DRUK
Helaas hebben nieuwe christenen vaak te weinig tijd om hier regelmatig samen te komen. Op een drukke ochtend ziet de nieuwe christen Christus daar zitten, helemaal alleen.

Helaas krijgt de nieuwe christen het vaak te druk om Hem daar regelmatig te ontmoeten. Op een ochtend terwijl hij zich de deur uit haast, ziet hij Christus daar zitten. Helemaal alleen.

"Bent U hier al de ochtenden geweest?", vraagt hij.
"Ja", zegt Christus, "Ik zei dat Ik er zou zijn! Je hebt je Bijbelstudie en gebedstijd gezien als een factor voor je eigen geestelijke groei, maar je bent vergeten dat dit uur ook iets voor Mij betekent. Ik heb je lief en Ik verlang naar je gemeenschap." (Zie Johannes 15:15)

 

Gail Burton

Origineel: Is Your Heart Christ's Home?
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

[1] My Heart, Christ’s Home, © 1954 by Inter-Varsity Christian Fellowship of the United States, by Robert Boyd Munger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Heel fijn dat je wilt reageren.