16 juni 2022

3 KRACHTIGE LESSEN UIT DE KORTSTE PSALM

Psalm 117 is de kortste psalm uit de Bijbel.
Slechts twee verzen, ongeveer dertig woorden. 
Maar de boodschap is krachtig.Psalm 117 Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!

1. God verdient onze uitbundige lofprijs. 
Heb je God vandaag geprezen? 

"Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen." Psalm 34:2-3

2. Gods goedertierenheid over ons overtreft alle verwachtingen. 
Heb je Hem daarom vandaag al verteld dat je van Hem houdt?

"Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent … zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen." 1 Johannes 3:1 , Psalm 103:11

3. Gods trouw is eeuwig.
Laat de  eeuwige trouw van God je bemoedigen en stimuleren om Hem te vertrouwen. 

“Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.." Psalm 100:5

Geen wonder dat Psalm 117 met dezelfde woorden begint en eindigt! Ze zijn voor herhaling vatbaar! Loof de HEERE! Halleluja!


Bij aanbidding van God is het niet altijd nodig om lang te zijn; weinig woorden zeggen soms heel veel, zoals deze korte psalm laat zien. (Dickson, geciteerd in Spurgeon)

🙌 Lees ook: Van pijn naar lofprijs

Gail Burton Purath

---

Origineel: 3 Powerful Truths in the Shortest Psalm
Vertaald door: Aritha Vermeulen

1 opmerking:

Heel fijn dat je wilt reageren.