woensdag, oktober 17

ALS HET LICHT UITGAAT


Na een lange dag van internationaal reizen, stapte ik volledig uitgeput in bed. Enkele uren later werd ik gedesoriënteerd wakker. Wat was er aan de hand? Het lukte me zelfs niet om onze verlichte wekker te zien! Er was iets mis. Ik draaide de nabijgelegen lichtschakelaar om. Er gebeurde helemaal niets.

Er staan geen straatlantaarns in de buurt van ons huis, dus het was uitzonderlijk donker toen ik naar onze woonkamer strompelde.

En toen zag ik een sprankeltje licht en hoorde ik de vertrouwde stem van mijn man, die al uit bed was om de boel te controleren... met de zaklamp in zijn hand. Het was is een goede illustratie van Romeinen 8:28:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Er was iets fout gegaan. Ik had er geen controle over en het beïnvloedde me op een negatieve manier. Maar ondertussen was mijn man er al druk mee bezig. Hij maakte de dingen in orde. (En dat terwijl ik nog sliep).

Onze wijze, alwetende God is altijd achter de schermen van ons leven bezig en werkt voor ons bestwil. Wanneer het leven donker lijkt, kunnen we rusten in de schittering van Zijn belofte; dat alle dingen mee zullen werken meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.


dinsdag, oktober 9

5 TIPS OM REUZEN TE VERSLAAN


Het verhaal van David en Goliath (1 Samuël 17) biedt een paar mooie principes voor het doden van onze “reuzen.” Reuzen zijn dingen in ons leven die ons willen vernietigen, zoals zonde, schadelijke gedachtes, ontmoediging en aanvallen van Satan.

We worden dagelijks geconfronteerd met een geestelijke strijd en deze principes uit het verhaal van David en Goliath kunnen ons, als kinderen van God, heel goed helpen:

1. Verwacht negatieve feedback als je probeert een reus te verslaan (17:28-31). Negeer het zeker!
Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had, gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen.
2. Wees trouw aan God in de kleinere dagelijkse beproevingen, dan zul je vertrouwen hebben om met Hem de grotere reuzen te verslaan (17:34-37).
Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je!
3. Gebruik je gaven, hoe onbeduidend ze ook lijken, maar wees er zeker van dat je ze combineert met geloofsvertrouwen op de God van Israël (17:38-40). 
Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: Ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend; en David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich vijf gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn.
4. Reageer op de leugens van de vijand met de waarheid van God. Benader hem in de naam van de almachtige Gods en vertrouw niet op je eigen sterkte  of vindingrijkheid (17:41-47). 
De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David, en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem; want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David: Ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de HEERE u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven
5. Wees proactief in je geloof. wacht niet tot het laatste ogenblik maar tref voorbereidingen en handel dan vanuit de verwachting dat God bij je is en je zal helpen (17:48-49).
En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.

Gail Burton Purath

vrijdag, oktober 5

WAAROM BEN U ZO VER WEG, HEERE?


HEERE, waarom blijft U van verre staan? Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid? *


Psalmen beginnen vaak zoals hierboven.

Dit vertelt ons:

  • Dat we onze gevoelens eerlijk met God mogen delen. 
  • Dat zelfs de 'beste' kinderen van God tijden van twijfel en verwarring kennen. 

Als we zorgen hebben, zijn de Psalmen echt bemoedigend om te lezen! Dat komt onder andere doordat de Psalmist vaak vanuit zijn twijfels en verwarring opklimt tot vast geloof  in de God van Israël.

"Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.*

Psalm(achtige) gebeden:

  1. veranderen ons perspectief
  2. brengen Gods trouw in het verleden in onze herinnering terug 
  3. verzekeren ons van Gods huidige en toekomstige trouw 

Voel je je ontmoedigd? Wees open tegenover God, verander van perspectief door jezelf te herinneren aan Gods trouw. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8).

Psalm 10:1,14Gail Burton Purath