dinsdag, juli 10

GA NAAR DE BRON!

  1. Alexander Graham Bell is de vader van de telefoon.
  2. Thomas Edison is de vader van de gloeilamp. *
  3. Bill Gates is de vader van Microsoft.
  4. Mark Zuckerberg is de vader van Facebook.
VADER ZIJN...

Vader-zijn-van betekent dat je deze dingen hebt uitgevonden. Je bedachten het, ontwierp het en maakte het beschikbaar.


GOD IS DE VADER VAN...

Wat denk je van deze waarheid: God is de Vader van de barmhartigheden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. (2 Korinthiërs 1:3-4) 

In plaats van barmhartigheid uit te vinden, is Hij de Bron en Gever van barmhartigheden en vertroosting. Het maakt deel uit van Wie Hij is.

Zijn volledige titel in deze verzen is 'De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting.’

"... alle vertroosting"

HIJ ZAL TROOSTEN

Wat je situatie ook is, als je ermee naar de Heer gaat in gebed, dan ga je naar de Bron van barmhartigheden (niet alleen naar de uitvinder ervan). Hij zal je zeker troosten in al je verdrukking. Zodat je later anderen die het moeilijk hebben ook vertroosten kunt... met de troost waarmee je zèlf door God getroost bent.


Gail Burton Purath

* Edison heeft de eerste gloeilamp niet uitgevonden, maar heeft wel de eerste commercieel 'levensvatbare' gloeilampen uitgevonden.

dinsdag, juli 3

GEEN HOBBELS MEER?

Ooit las ik onderstaande Bijbeltekst en ik dacht toen dat het betekende dat God al mijn wegen zou gladstrijken. Geen hobbels, geen moeilijkheden meer. Maar ik wandel nu al bijna 40 jaar met de Heere, en ik besef dat mijn pad soms behoorlijk hobbelig geweest is.

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:27)


Na zoveel jaar weet ik dat mijn God, inderdaad de God is voor Wie niets te wonderlijk is. Maar Hij weet ook wat goed voor mij is. En soms is dat het tegenovergestelde van een gemakkelijk pad of een gladgestreken weg.


AAN ZIJN HAND

Hij laat me zien dat ik met mijn hand in die van Hem, zelfs over de meest hobbelige paden kan gaan. Omdat Hij erbij is.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jesaja 41:13)

Hij belooft me absoluut, zonder spoortje van twijfel, een geëffend hemels pad in de eeuwigheid met mijn hand voor altijd in die van Hem.


HIJ LEIDT VEILIG

Hij is de Heer, de God van de hele mensheid. Is iets te wonderlijk voor Hem? Nee! Hij leidt mij veilig over bergen en door dalen naar het Vaderhuis.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23)

Gail Burton Purath


dinsdag, juni 26

WAT JE OOK BAKT VANDAAG...

"Vergeet niet om de liefde toe te voegen!” zeg ik tegen mijn kleindochters als we aan het bakken zijn.

DENKBEELDIGE HARTJES

Meestal voegen ze denkbeeldige hartjes toe aan het deeg en beginnen het op een speciale manier te roeren. Of ze doen net of ze een denkbeeldig ingrediënt eroverheen strooien.

 
ONMISBAAR

Alles wat we in het leven doen, heeft dit toegevoegde ingrediënt nodig. Het is onmisbaar. Of het nu een dagelijkse routine-taak is of een speciaal feest. Zelfs als we de moeilijke taak hebben om ons ​​kind te straffen of als we het oneens zijn met een vriend of familie moeten we er de liefde aan toevoegen.

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeziërs 5:1-2)

NIET ALLES ACCEPTEREN

Liefde betekent niet dat je ongepast gedrag accepteert of alleen positieve dingen spreekt, maar het betekent wel dat zelfs de moeilijkste dingen met veel wijsheid en liefdevolle zorg gedaan worden. Dat lukt niet in je eentje. 

👉 Vraag vandaag of Hij je persoonlijke geloofsleven met Zijn liefde vult. Zodat je ook echt wat hebt om uit te delen. Bedel bij de Bron. Hij is de God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt.WAT JE OOK BAKT...

Dus wat je ook “bakt” vandaag, vergeet niet om er liefde aan toe te voegen. Jezus zegt dat dit het meest belangrijkste ingrediënt van ons leven is (Mattheüs 22: 36-40).