vrijdag, oktober 4

VERTROUWEND BIJBEL LEZEN


Mijn man haat rozijnen meer dan enig ander voedsel.

Als iemand me vertelt dat hij ze gegeten heeft, zou ik het niet geloven. Zelfs niet als ik een leeg rozijnendoosje in de broekzak van mijn man vond. Ik weet dan dat er een andere verklaring voor die lege pakje rozijnen moet zijn.

Waarom?
Omdat ik mijn man al meer dan vijftig jaar ken.

Soms als ik voor het eerst een gedeelte in de Schrift lees is het alsof ik een leeg doosje rozijnen in de zak van mijn man vind. Ik begrijp niet waarom die bepaalde passage in Gods Woord staat. Het lijkt niet kenmerkend voor God.

Maar ik twijfel nooit aan Gods goedheid, liefde of perfectie. Ik twijfel ook niet aan de onfeilbaarheid van Gods Woord. Ik weet dat er een een verklaring moet zijn, die ik nog niet heb ontdekt (Spreuken 3:5 ; Jeremia 9:23-24 ;1 Korinthiërs 13:12 ).

Waarom? Omdat ik Hem heb leren kennen. Ik weet Wie Hij is. Ik bestudeer Zijn Woord al meer dan veertig jaar en weet dat Hij betrouwbaar is. Hij is de Waarheid.

We beoordelen beel op basis van onze kennis en vertrouwen van de betrokken mensen en middelen.


Op wat voor manier vertrouw jij op God en zijn Woord als je iets niet begrijpt wat je leest?

Spreuken 3:5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.

 Gail Burton Purath

woensdag, september 11

WAT STAAT ER OP JOUW BUCKETLIST


De meesten van ons hebben een paar specifieke dingen die we echt willen doen voordat we sterven.

Ik heb er ook over nagedacht en ik besloot dat er een ding aan de top van mijn bucketlist* moet blijven staan: God. En dat ik nog dichter bij Hem wil leven.

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. (1 Timotheüs 4:8)

Stel je dat eens voor - iets wat we hier en nu doen kunnen en dat eeuwige voordelen oplevert. Is dat niet de moeite meer dan waard om bovenaan je lijstje te zetten?

God zegt:
  1. Wees waakzaam 1 Petrus 1:13
  2. Bestudeer Zijn Woord  Johannes 5:39
  3. Kom tot Jezus Mattheus 11:28 
  4. Werk je redding uit Filippenzen 2:12

Ja, er zijn een paar plaatsen waar ik heen zou willen reizen en een paar dingen die ik zou willen doen voordat ik sterf, maar op nummer 1 staat mijn mijn relatie met de Heere God want Hij is mijn Alles.


Hoe ziet jouw lijstje eruit?

Gail Burton Purath

------------
*Een bucketlist of loodjeslijst is een lijst met dingen die iemand nog gedaan wil hebben voordat hij sterft. Terminaal zieke mensen stellen soms nog een bucketlist op. Ook mensen die gezond zijn en variatie in hun leven willen hebben (om bijvoorbeeld uit de dagelijkse sleur te raken) stellen een bucketlist op. Het opstellen en eventueel publiceren van de lijst helpt bij het realiseren van de gestelde doelen.

dinsdag, juli 23

OMGAAN MET STRESS: 6 CHRISTELIJKE MANIEREN


In 2 Korinthiërs 1: 8-11 spreekt Paulus over zoveel stress dat hij 'wanhopig van het leven zelf' was. 
Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Daarna legt hij uit dat dit gebeurde zodat hij op God zou vertrouwen, en niet op zichzelf.

Ik betrap mezelf erop dat ik vaak op mezelf vertrouw. Het gebeurt wel eens dat ik aan het bidden ben, en in mijn geest al een "strategie" bedenk om een ​​probleem aan te pakken, in plaats van (eerst) naar God te luisteren.

Het is goed (en ik ben daar zo blij mee) om te weten dat de Schrift raad geeft wanneer we de fout in gaan.

6 CHRISTELIJKE MANIEREN OM TE DEALEN MET STRESS (uit 2 Korinthe 1)

  1. Wees eerlijk over je situatie (verzen 8-9).
  2. Realiseer je dat iets met een bepaald doel gebeurt (vers 9). 
  3. Denk eraan dat je vertrouwt op de God die de doden kan opwekken (vers 9). 
  4. Denk aan Gods trouw in het verleden (vers 10). 
  5. Vestig je hoop op Gods kracht en oogmerk (doel) ( (vers 10). 
  6. Vraag anderen om voor je te bidden (vers 11). 

Zit je vast in een moeilijke situatie? 
Vertrouw op God, niet op jezelf!