woensdag, september 19

HABAKUKS GELOOFSBELIJDENIS


Habakuk, een oudtestamentische profeet die een beetje klagerig over lijkt te komen (Habakuk 1). Toch oppassen dat we hem niet verkeerd beoordelen, want hij was een getrouwe profeet van God in een moeilijke tijd van Israëls geschiedenis.

Sterker nog, hij is een goed voorbeeld voor ons. Hij keek naar de omstandigheden en het voelde alsof Gods gerechtigheid niet de overhand had. Maar uiteindelijk besefte hij dat de omstandigheden niet bepalend zijn voor Gods liefde en trouw.

Ons is geen kalme reis beloofd. Ook geen grote rijkdom of populariteit. God belooft ons iets veel beters. Hij belooft Zijn kracht om het vol te houden onder moeilijke omstandigheden.

Het Bijbelboek van Habakuk eindigt met een triomfantelijke geloofsverklaring die wij ook mogen omhelzen:
Al zal de vijgenboom niet in bloei staan

en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,

al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen

en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,

al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn

en er geen rund in de stallen over zijn –

ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,

mij verheugen in de God van mijn heil.

De HEERE Heere is mijn kracht,

Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,

en Hij doet mij treden op mijn hoogten.

Voor de koorleider, bij mijn snarenspel!

Habakuk 3: 17-19

----------------------------------- 


Ik moedig je aan om deze passage hardop te reciteren en je eigen omstandigheden in te vullen.

Gail Purath Burton

dinsdag, september 11

HELP! VERBORGEN INGREDIËNTEN!

De koffiemelk die ik gebruikte wordt hier “half and half” genoemd, maar bij nadere inspectie zag ik dat het veel verborgen ingrediënten bevatte.

Ik veronderstelde dat ze beter was dan de melkpoeder, die in de verste verte niet op melk leek. Maar mijn “half and half” bleek ook niet te zijn wat ik dacht.


Onlangs ontdekte ik dat mijn favoriete slasaus propyleenglycol bevat, een samenstelling die wordt gebruikt in antivries. Dacht ik gezond bezig te zijn, blijkt er toch genoeg bewijs te zijn dat deze goedgekeurde hulpstof serieuze gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Wie weet hoeveel van ons zich niet lekker voelen vanwege 'verborgen' ingrediënten in ons alledaags voedsel

En wie weet hoeveel van ons spiritueel ongezond zijn vanwege de verborgen ingrediënten in ons amusement?

De meest populaire tv-programma's, muziek, films en boeken bevatten verborgen agenda's en verborgen ingrediënten. Ooit waren deze thema's subtiel verweven in personages en situaties. Nu, omdat veel mensen hun gezonde kijk op goed en kwaad toch al verloren hebben, steken immorele en gewelddadige thema’s meer zichtbaar de kop op. Wen er niet aan!

👉 Ik vraag God om me te helpen verborgen ingrediënten in mijn leven te identificeren. Doe je met me mee?
👉 Deel je ervaring in het omgaan met social media, amusement etc.


Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 4:23

woensdag, september 5

OF BEZITTEN MIJN SPULLEN MIJ?


Wist je dat we allemaal verschillende "rommelniveaus" hebben ?

Volgens deskundigen worden we gestrest en onproductief zodra we die niveaus hebben bereikt. Hoewel "rommel" (letterlijk en figuurlijk)  onze geest onrustig maakt, blijven we ondanks alles toch onnodige bezittingen verzamelen.

Ik zeg heel eerlijk dat ik een 'verzamelaar' ben, dus van mijn kant geen waarschuwend vingertje uit de hoogte. Maar de laatste tijd heb ik mezelf wel een paar vragen gesteld:

  • Zou mijn leven meer vrucht dragen voor God als ik minder bezittingen had?
  • Bezit ik mijn spullen of bezitten mijn spullen mij?

Het gaat me zo gemakkelijk af om Christus’ woorden aan de rijke jongeman weg te redeneren. Ik denk bijna automatisch dat dit gebod van Christus niet voor mij geldt.

Maar begrijp ik dan dan onderstaande woorden van Jezus wel echt?

En Hij zei tegen hen: “Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.” Lukas 12:15

Ontdek je bij jezelf ook die verschillende rommelniveaus? Raak je gestrest van “teveel” en kan je er maar niet los van komen? Vlucht ermee naar Jezus. Hij is het beste Adres!


Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:15-16)

Gail Burton PurathIk voeg hier de mooie reactie van Lieneke aan toe:
Vanochtend las ik deze tekst uit Spreuken (24:4): 'Door kennis worden binnenkamers gevuld met kostbare en aangename bezittingen.' Wijsheid en kennis van God helpen je bij het gezellig en mooi maken van je huis op een manier die Zijn Naam verheerlijkt. Er een thuis van maken! 💗