zaterdag, juli 4

WAT IK LEERDE VAN EEN ONWEERSBUI


"Boem!" 

Ik sprong op en ging voor het raam staan. Geschrokken keek ik naar buiten. Het onweerde hevig.

Was ons huis door bliksem getroffen?  Nee, maar de bliksem raakte wel een hoogspanningslijn waardoor wij zonder stroom kwamen te zitten.

Ik begon direct na te denken over de komende uitdagingen:

  1. Geen airconditioning om de drukkende hitte van Florida af te koelen.
  2. Geen verlichting
  3. Geen huishoudelijke apparaten om een warme maaltijd te bereiden
  4. Geen water (we hebben een put met een elektrische pomp

Ik had de mannen van Duke Energy (die er binnen een uur waren om de schade te herstellen) wel kunnen knuffelen!

Die dag realiseerde ik me dat ik de kracht van Christus nog meer nodig had dan elektriciteit.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeze 3:20)

Zijn kracht:
  • Blaast de stagnerende fouten in mijn gedachten weg (Romeinen 12:2)
  • Brengt licht in mijn duisternis (Johannes 8:12).
  • Ondersteunt me beter dan een warme maaltijd (Johannes 6:35).
  • Geeft me levend water (Johannes 7:37,38).


ūüí° Kracht krijgen van God (C. H. Spurgeon)

woensdag, juni 10

ZELFS ALS NIEMAND LUISTERT


God riep Jeremia op jonge leeftijd en vertelde hem van tevoren dat de meeste mensen hem zouden afwijzen als hij Gods boodschappen uitsprak (Jeremia 1:4-8; 1:17-19).

Zodoende bracht Jeremia zijn leven door met het waarschuwen van zijn volk voor komende vernietiging, terwijl zij tegen hem tekeer gingen, hem gevangen namen, bespotten en verwierpen (Jeremia 20:8-9).

Toen Gods woord waar bleek te zijn en het Babylonische leger de Joden verzamelde voor gevangenschap, herkende de commandant Jeremia als degene die over de ballingschap had geprofeteerd. Hij bood Jeremia daarop zijn vrijheid aan en een gemakkelijk leven in Babylon (Jeremia 40:1-4).

In plaats daarvan gebruikte Jeremia zijn vrijheid om als profeet terug te keren naar een handjevol mensen dat was achtergelaten in de verslagen stad Jeruzalem (40:6).

Jeremia wist dat het niet gemakkelijk zou zijn (en dat was het ook niet), maar hij begreep deze nieuwtestamentische waarheid: 

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Lukas 9:23-25 

Beste christen, laten we Gods doelen kiezen, zelfs als we daar narigheid van krijgen of  ons een gemakkelijke uitweg wordt aangeboden.


Paulus: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

vrijdag, april 17

HIJ VERGEET ONS NIET


Ik zat in zijn seminarieklas met zeker 200 andere studenten, dus toen ik de professor enkele jaren later zag, zei ik:

'U herinnert zich mij waarschijnlijk niet meer, maar ik ben een oud-student die erg genoten heeft van uw les over het boek Handelingen. ”

Die zin “U herinnert zich mij waarschijnlijk niet meer”  kwam bij me op toen ik Psalm 139 las.

Waarom?

Omdat het ons vertelt dat hoewel we één op de 7,8 miljard wereldbewoners zijn, God elke beweging, elke gedachte, elke angst, elke vreugde kent. Ook vandaag. We zijn ltijd in Zijn gedachten. Hij vergeet ons niet.

HEERE, U doorgrondt en kent mij. √ö kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. 

Lieve volgeling van Jezus, Hij kent ons. We zijn voor eeuwig geliefd. Wat er ook gebeuren zal in ons leven, we zijn altijd in de aanwezigheid van onze liefhebbende God.

Denk daar vandaag over na.

Gail Burton Purath