woensdag, januari 16

5 MANIEREN OM GODS WOORD TE BEWAREN

Haralan Popov zat gevangen voor zijn geloof en moest het jaren zonder zijn Bijbel doen. Toen hij er eentje vond, wist hij dat het snel door de bewakers in beslag genomen zou worden, dus leerde hij grote stukken uit zijn hoofd en "verborg het zo in zijn hart".

Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig. (Psalm 119:11)


Wil jij Gods Woord ook in je hart opbergen?

Hier zijn een 5 manieren om dat te doen:

  1. Mediteer over bepaalde Schriftgedeelten door elk woord en elke zin apart te kijken. Vraag God om inzicht en de  toepassing naar je leven toe.
  2.  Schrijf de passages op en lees deze elke dag over. Dit is vooral goed als je door een moeilijke tijd gaat of  wanneer je worstelt met een bepaalde verleiding.
  3. Teken een afbeelding bij het tekstgedeelte met symbolen die de belangrijkste elementen van de tekst laten zien. Bekijk mijn voorbeeld over Psalm 37.
  4. Schrijf de passage over in je eigen woorden (probeer zorgvuldig te zijn en blijf trouw aan de betekenis). 
  5. Onthoud de bijbelteksten zoals Popov deed: leer grote stukken uit je hoofd.

Laat een reactie achter en vertel me  jou manier waarop je Gods Woord in je hart verbergt. Kijk ook eens naar een gedicht dat ik over dit onderwerp heb geschreven: A Woman of the Word


maandag, januari 7

MAAKT GELOOF IMPOPULAIR?

Ik vindt het moeilijk om mensen te horen praten die grof of zelfingenomen zijn, terwijl ze zichzelf voluit christen noemen.

Het is geen eerlijke vertegenwoordiging van Christus en het bezorgt echte gelovigen een slechte naam. (1)


Maar ik ben ook bezorgd over een tegenovergestelde foutDat is de overtuiging dat als wij nauwgezet Christus vertegenwoordigen, we niemand aanstoot mogen geven. Deze houding heeft ertoe geleid dat veel christenen dingen aanvaarden die Christus niet accepteert. Ze zwijgen over dingen die Christus duidelijk en onverschrokken bestrafte.

ZONDAARS
Als we licht en zout zijn, zullen we Gods liefde, troost en vreugde willen delen met anderen. Maar het is onmogelijk om dat op de juiste manier te doen, zonder uit te leggen dat wij zondaars zijn die een Verlosser nodig hebben. (2)

IMPOPULAIR
Als we Christus liefhebben, gaan we Hem volgen waarheen Hij ons leidt, zelfs als we daardoor impopulair worden. (3) We zullen soms zeker afwijzing ervaren, maar we zullen ook grote vreugde ervaren als mensen luisteren en Christus ontvangen!

--------------------------------

(1) Kolossenzen 4:6  'Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.' Deze tekst toont aan dat, hoewel 'het zout van de waarheid' aanwezig moet zijn in onze gesprekken, de waarheid liefdevol en niet onbeleefd gebracht moet worden.
(2) Mattheus 5:13-16 vertelt ons om zout en licht te zijn in onze wereld. We doen dit door het evangelie uit te leven en te onderwijzen. Omdat de aanwijzen van de zonde centraal staat in het evangelie, zal dit ons impopulair maken. Lees ook: “Why Following Christ Will Never Make Us Popular” voor nog meer studieverzen over dit onderwerp.
(3) Lukas 21:17 'En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.' Johannes 15:18,19  'Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.' Zie ook Markus 9:5


Gail Burton Purath

maandag, december 24

6 DINGEN OM MET KERST TE GELOVEN


1. Geloof in wonderen:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." Jesaja 9:5

2. Geloof dat God (altijd) Zijn doel bereikt: "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." Jezus in Lucas 4:18,19 

3. Geloof in liefde, genade en hoop:
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Johannes 3:16 

4. Geloof in troost:
"Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed." Psalm 147:3

5. Geloof in vreugde:
"Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht." Nehemia 8:11

6. Geloof en zoek God ernstig! 
"Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." Hebreeën 11:6
Gail Burton Purath