woensdag, september 11

WAT STAAT ER OP JOUW BUCKETLIST


De meesten van ons hebben een paar specifieke dingen die we echt willen doen voordat we sterven.

Ik heb er ook over nagedacht en ik besloot dat er een ding aan de top van mijn bucketlist* moet blijven staan: God. En dat ik nog dichter bij Hem wil leven.

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. (1 Timotheüs 4:8)

Stel je dat eens voor - iets wat we hier en nu doen kunnen en dat eeuwige voordelen oplevert. Is dat niet de moeite meer dan waard om bovenaan je lijstje te zetten?

God zegt:
  1. Wees waakzaam 1 Petrus 1:13
  2. Bestudeer Zijn Woord  Johannes 5:39
  3. Kom tot Jezus Mattheus 11:28 
  4. Werk je redding uit Filippenzen 2:12

Ja, er zijn een paar plaatsen waar ik heen zou willen reizen en een paar dingen die ik zou willen doen voordat ik sterf, maar op nummer 1 staat mijn mijn relatie met de Heere God want Hij is mijn Alles.


Hoe ziet jouw lijstje eruit?

Gail Burton Purath

------------
*Een bucketlist of loodjeslijst is een lijst met dingen die iemand nog gedaan wil hebben voordat hij sterft. Terminaal zieke mensen stellen soms nog een bucketlist op. Ook mensen die gezond zijn en variatie in hun leven willen hebben (om bijvoorbeeld uit de dagelijkse sleur te raken) stellen een bucketlist op. Het opstellen en eventueel publiceren van de lijst helpt bij het realiseren van de gestelde doelen.

dinsdag, juli 23

OMGAAN MET STRESS: 6 CHRISTELIJKE MANIEREN


In 2 Korinthiërs 1: 8-11 spreekt Paulus over zoveel stress dat hij 'wanhopig van het leven zelf' was. 
Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Daarna legt hij uit dat dit gebeurde zodat hij op God zou vertrouwen, en niet op zichzelf.

Ik betrap mezelf erop dat ik vaak op mezelf vertrouw. Het gebeurt wel eens dat ik aan het bidden ben, en in mijn geest al een "strategie" bedenk om een ​​probleem aan te pakken, in plaats van (eerst) naar God te luisteren.

Het is goed (en ik ben daar zo blij mee) om te weten dat de Schrift raad geeft wanneer we de fout in gaan.

6 CHRISTELIJKE MANIEREN OM TE DEALEN MET STRESS (uit 2 Korinthe 1)

  1. Wees eerlijk over je situatie (verzen 8-9).
  2. Realiseer je dat iets met een bepaald doel gebeurt (vers 9). 
  3. Denk eraan dat je vertrouwt op de God die de doden kan opwekken (vers 9). 
  4. Denk aan Gods trouw in het verleden (vers 10). 
  5. Vestig je hoop op Gods kracht en oogmerk (doel) ( (vers 10). 
  6. Vraag anderen om voor je te bidden (vers 11). 

Zit je vast in een moeilijke situatie? 
Vertrouw op God, niet op jezelf!


donderdag, juli 18

FIJNE VERJAARDAG, GAILGail is degene die onze Bible Love Notes schrijft. Vandaag is het haar 68e verjaardag. Zij schreef een mooi reflectie over de achterliggende 8 jaar. 

8 jaar goeds uit kwaad

Gail: Ik schrijf nu al acht jaar lang Bible Love Notes en op mijn verjaardag wil ik 2 manieren delen waarop God me Zijn trouwe zorg en wonderlijke liefde liet zien de afgelopen jaren.

💗 1. Het kwade ten goede. Romeinen 8:28

Ik was erg terneergeslagen over mijn gezinssituatie en begon Bible Love Notes te schrijven om gefocust te blijven op Gods Woord. De Heere gebruikte het studeren en schrijven om mijn geloof te ondersteunen, ondanks het feit dat mijn gezinssituatie erger werd. Ik heb daarvan geleerd dat Gods Woord het beste medicijn is voor een gebroken hart. 

💗 2. Boven bidden of denken. Efeziërs 3:20

Beginnend met 50 vrienden en familieleden als abonnees, had ik nooit gedacht dat ik acht jaar later 25.000 abonnees zou hebben! En verbazingwekkender dan de cijfers zijn de mensen die God heeft toegevoegd aan de Bible Love Notes - bediening. 

Bible Love Notes is niet uit op winstbejag. We maken geen advertenties en gebruiken onze abonneelijst niet om geld te verdienen. Maar we wel hebben een geweldige staf: mensen die voor ons bidden, een gebedsteam leider, een redacteur, een 'image creator' en vijf vertalers. 

God heeft me met deze vrouwen verbonden op een manier die Hij alleen bewerkstelligen kan. We leven op drie verschillende continenten en in zeven verschillende landen: de Verenigde Staten, Hongarije, Servië, Nederland, Uruguay, Brazilië en Suriname. Maar we zijn verenigd in Hem en streven hetzelfde doel na.

💗 Dit herinnert me aan een ander stukje van Gods verhaal, waar ik door genade deel van uit mag maken ... en jij  ook als je een volgeling van de Heere Jezus bent.

Openbaring 7:9-10 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

💗 Gail PS  Ja, je kunt Gail feliciteren in een reactie onder dit bericht (gewoon in het Nederlands).