dinsdag, juli 17

Verspil je tijd niet!

De Bijbel geeft ons krachtige woordbeelden omdat God ons graag wil helpen om Zijn waarheden te begrijpen.

Bijvoorbeeld:
Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. (Jeremia 2:12-13)


Ongelovigen verspillen hun tijd aan nutteloze doeleinden, en dat is erg. Maar wanneer wij als gelovigen hetzelfde doen, bezondigen we ons dubbel. We doen dubbel kwaad. We verspillen onze tijd aan nutteloze doelen en zo verwaarlozen we wat God ons vraagt te doen:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10)
 
In plaats van te genieten van vers, zuiver water uit de Bron, bouwen we lekkende (gebroken) bakken met stilstaand, stinkend water. We verlaten de Heere God en kiezen er voor om anderen dingen lief te hebben.

Beide vereisen inspanning - het halen van levend water uit de Bron... èn het bouwen van "gebroken bakken". Gebroken bakken vragen alles van ons. Nemen alles van ons. Maar vormen een aanslag op onze geestelijke gezondheid. Ze laten ons leeg achter.


Laten we God vragen om ons de gebieden van ons leven te laten zien, waarin we misschien waardeloze dingen nastreven en Zijn doel missen.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37-38)

Gail Burton Purath

dinsdag, juli 10

GA NAAR DE BRON!

  1. Alexander Graham Bell is de vader van de telefoon.
  2. Thomas Edison is de vader van de gloeilamp. *
  3. Bill Gates is de vader van Microsoft.
  4. Mark Zuckerberg is de vader van Facebook.
VADER ZIJN...

Vader-zijn-van betekent dat je deze dingen hebt uitgevonden. Je bedachten het, ontwierp het en maakte het beschikbaar.


GOD IS DE VADER VAN...

Wat denk je van deze waarheid: God is de Vader van de barmhartigheden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. (2 Korinthiërs 1:3-4) 

In plaats van barmhartigheid uit te vinden, is Hij de Bron en Gever van barmhartigheden en vertroosting. Het maakt deel uit van Wie Hij is.

Zijn volledige titel in deze verzen is 'De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting.’

"... alle vertroosting"

HIJ ZAL TROOSTEN

Wat je situatie ook is, als je ermee naar de Heer gaat in gebed, dan ga je naar de Bron van barmhartigheden (niet alleen naar de uitvinder ervan). Hij zal je zeker troosten in al je verdrukking. Zodat je later anderen die het moeilijk hebben ook vertroosten kunt... met de troost waarmee je zèlf door God getroost bent.


Gail Burton Purath

* Edison heeft de eerste gloeilamp niet uitgevonden, maar heeft wel de eerste commercieel 'levensvatbare' gloeilampen uitgevonden.

dinsdag, juli 3

GEEN HOBBELS MEER?

Ooit las ik onderstaande Bijbeltekst en ik dacht toen dat het betekende dat God al mijn wegen zou gladstrijken. Geen hobbels, geen moeilijkheden meer. Maar ik wandel nu al bijna 40 jaar met de Heere, en ik besef dat mijn pad soms behoorlijk hobbelig geweest is.

Zie, Ik ben de HEERE, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn? (Jeremia 32:27)


Na zoveel jaar weet ik dat mijn God, inderdaad de God is voor Wie niets te wonderlijk is. Maar Hij weet ook wat goed voor mij is. En soms is dat het tegenovergestelde van een gemakkelijk pad of een gladgestreken weg.


AAN ZIJN HAND

Hij laat me zien dat ik met mijn hand in die van Hem, zelfs over de meest hobbelige paden kan gaan. Omdat Hij erbij is.

Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u. (Jesaja 41:13)

Hij belooft me absoluut, zonder spoortje van twijfel, een geëffend hemels pad in de eeuwigheid met mijn hand voor altijd in die van Hem.


HIJ LEIDT VEILIG

Hij is de Heer, de God van de hele mensheid. Is iets te wonderlijk voor Hem? Nee! Hij leidt mij veilig over bergen en door dalen naar het Vaderhuis.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. (Psalm 23)

Gail Burton Purath