vrijdag, mei 18

10 GEBEDEN UIT DE PSALMEN

Ik deel vandaag een paar gebeden die opgenomen zijn in het boek van de Psalmen. Het zijn geweldige gebeden om voor jezelf en je geliefden te bidden - niet als lege huls maar heel bewust.

👉 Soms vind ik zelf geen woorden en vlecht ik mijn eigen gebed om de woorden uit een psalm heen.


Elk gebed hieronder is gekoppeld aan een psalm (HSV). Je kunt natuurlijk de hele psalm lezen. Of je pakt er alleen de genoemde verzen uit.

1. Psalm 19:13-15 - een gebed om trouw

2. Psalm 25:4-5 - een gebed om leiding

3. Psalm 25:16-21 - een gebed om hulp als het je last heeft hebt van persoonlijke zonden en de wreedheid van anderen

4. Psalm 27:10-14 - een gebed wanneer je in de steek gelaten bent en hulp en begeleiding nodig hebt

5. Psalm 42: 6-12 - een gebed als je neerslachtig bent

6. Psalm 51 - een berouwvol gebed om herstel

7. Psalm 55: 2-9, 23 - een gebed wanneer je depressief bent (vaak is de "stem van onze vijand" [v.3] onze eigen stem die ons leugens vertelt)

8. Psalm 63 - een gebed vol verlangen en vertrouwen

9. Psalm 86:11 een gebed om leiding en trouw

10. Psalm 90 - een gebed om Gods zegen op ons werk


Gail Burton Purath

dinsdag, mei 15

BIDDEN MET PSALM 143

Je kunt God je ergste angsten vertellen en er zeker van zijn dat Hij je helpen wil.

Psalm 143 is  daar een prachtig voorbeeld van. De psalmist geeft toe dat hij angstig is en zijn hoop aan het verliezen is. Hij is verontrust. Hij zegt: "Mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste."

👉 Deze psalm kan je gebruiken als hulpmiddel voor je eigen gebed als leven overleven wordt, en je geen woorden meer kunt vinden om te bidden.DE PSALMIST VRAAG OM:
  1. Bewijzen van Gods onfeilbare liefde (vers 8). Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen.
  2. Leiding (vers 8 en 10). Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geĂ«ffend land. 
  3. Het leren begrijpen van wat God wil (vers 10). Leer mij Uw welbehagen te doen, want U bent mijn God. 
  4. Redding van zijn vijanden (vers 9,11,12). Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik. HEERE, maak mij levend, omwille van Uw Naam, leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om Uw goedertierenheid, breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. 

GOD IS GETROUW

Als je vandaag gebukt gaat onder verzoekingen, negatieve gedachten, angst, overbezorgdheid, pijn, ontmoediging of wanneer je te maken hebt met menselijke vijanden... denk er dan aan dat God getrouw is. Ga met alles naar Hem toe! 

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Matth. 11:28-30)

NET ALS DAVID

Net als David mogen we onze zorgen tegen de Heere vertellen en ons vertrouwen op Hem vestigen (vers 8). Deze psalm stimuleert ons om onze ziel opheffen tot Hem op en alles wat we denken en voelen voor Hem open te spreiden (vers 6) om bij Hem schuilen (vers 9) en Hem te dienen uit liefde (vers 12). Hij zal ons beslist niet verlaten.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil (1 Johannes 5:14).

Gail Burton Purath 

donderdag, mei 10

GOED LEREN LUISTEREN

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (Mattheus 5:16)

In een cultuur waarin de mensen steeds meer op zichzelf gericht raken, kunnen we het licht van Christus laten schijnen door het eenvoudige maar indringende advies van Jakobus 1:19 op te volgen:

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.RUIMTE MAKEN VOOR DE ANDER

Als we een gesprek beëindigen en opeens beseffen dat wij alleen aan het woord waren, hebben we Zijn licht niet laten schijnen. Natuurlijk komt het wel eens voor. Maar als we nooit ruimte aan de ander geven, zijn we teveel op onszelf gericht. Dan stralen we niets uit van de liefde van Christus Jezus. Dan staan we zelf in het voetlicht.

Onzelfzuchtige mensen

  • luisteren met hun hart en stellen gerichte vragen. 
  • komen daardoor te weten of iemand het moeilijk heeft of ergens blij over is. 
  • zijn geĂŻnteresseerd in het leven van andere mensen en staat open voor hun opvattingen. 
  • zijn zich bewust van andermans behoeften. 

Filippenzen 2:3-4 is een andere goede Bijbeltekst voor het evalueren van onze gesprekken:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 

Laten we God vragen ons te helpen om goede luisteraars te worden!Gail Burton Purath