donderdag, april 19

7 STADIA IN HET HUWELIJK (1)

Volgens een artikel van Reader's Digest zijn er 7 fasen in het huwelijk. Ik lees dit artikel door een 'christelijke bril' en probeer op die manier wat principes toe te voegen, die ons kunnen helpen om met succes door deze 7 mogelijke stadia van het huwelijk te laveren.

 • Gail heeft 3 keer over dit onderwerp geschreven en ik hoop de andere delen ook te vertalen. Eén in mei en één in de maand juni.


1. HET STADIUM VAN DE PASSIE
Deze fase begint al voor het huwelijk en duurt zo’n jaar of twee.

Tijdens deze fase geeft God stelletjes een uitbarsting van "neurotransmitters" die niet alleen grote vreugde produceren maar ook helpen om "vertrouwen, respect en emotionele intimiteit" op te bouwen.

Voor de christen vormt dit gepassioneerde stadium vóór het huwelijk een groot fundament als het gebouwd wordt op puurheid, zonder seksuele intimiteit. Dit is één van de manieren waarop God christelijke relaties apart zet. Het bespaart stelletjes een heleboel schuldgevoelens en schadelijke fantasieën en schijnheilige houding ten opzichte van intimiteit in het huwelijk.

Als je voor je huwelijk met elkaar naar bed gaat, moedig ik je aan om Gods heelheid op dit gebied te zoeken door het te bezien door Gods bril. Wat wil Hij? Wat staat erover in de Bijbel? Waarom wil Hij dat we het bewaren voor het huwelijk? Onderzoek het biddend en ga de weg van God: bekering en geloof.

2. HET STADIUM VAN DE REALITEIT
Na het eerste of tweede jaar ontstaat er vaak een realistischer beeld van het huwelijksleven. De zwakheden van onze partner, bepaalde zonden, zijn of haar "menselijkheid" beginnen ons op te vallen. We ervaren een aantal teleurstellingen en conflicten.

Het is belangrijk om ons door deze fase heen te worstelen met toewijding en acceptatie. Dat lukt het beste als we ons eerst focussen op onze eigen zonden en tekorten en die voor God belijden.

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? (Mattheüs 7:1-4) 

GENADE IN GEVALLEN WERELD

Als christenen weten we dat we in een gevallen wereld leven en dat wij zelf ook mensen zijn met zonden en gebreken. We weten hoe belangrijk het is om genade te ontvangen van God, maar ook hoe dat het zo’n verschil kan maken als we de ander leren vergeven en genade schenken.DENK AAN WAT GOD KAN DOEN

Onrealistische verwachtingen in dit stadium of in welke fase dan ook veroorzaken veel problemen. Het is belangrijk om er steeds aan te denken dat God de moeilijke kanten in de persoonlijkheid van onze partner ten goede kan gebruiken voor onze eigen ontwikkeling.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Gail Burton Purath 

maandag, april 16

U BENT EEN SCHILD OM MIJ HEEN

Wist je dat er in de Bijbel staat dat God je rugdekking geeft?

In Psalm 3:4 schrijft David:

U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. In het Hebreeuws staat er: U bent als een schild om mij heen.


Rabbijn H. M. Feinstein zegt dat David in de strijd altijd alleen bescherming van God Zelf genoot. Hij wist dat God hem aan alle kanten beschermde: boven, onder, voor, achter, links en rechts.

Ik vind dat zo mooi!

Ik heb dat schild nodig omdat ik soms te maken heb met moeilijkheden die vanuit alle richtingen naar mij toe lijken te komen. Zelfs vanuit mijn eigen gedachten. Wat geweldig om te weten dat als ik bereid ben om het schild van God (Zijn Woord) op te nemen, Hij me beschermen zal... tegen alles wat er op uit is om mij te scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 


Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Efeze 6:16

David was kansloos. Maar Hij voelde zich veilig ondanks de dreiging God gaf Hem rust, midden in onmogelijke omstandigheden. Die God leeft nog steeds! Hoe onmogelijk jouw situatie lijkt: vertrouw op Hem!

Gail Burton Purath

donderdag, april 12

DE GRIJZE SCHEIDING

Er gaat vaak een schok door me heen als ik hoor dat er wéér een huwelijk gestrand is, vooral als de echtscheiding na 20 of 30 jaar huwelijk komt.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het aantal echtscheidingen onder mensen van 50 jaar en ouder is verdubbeld in de afgelopen twee decennia.

LANGZAAM UIT ELKAAR

"Grijze echtscheidingen" zijn scheidingen tussen stellen van meer dan 50 jaar oud. En de meeste van deze echtscheidingen komen niet dramatisch tot een eind door bijvoorbeeld ontrouw. Ze worden veroorzaakt door het langzaam uit elkaar groeien van elkaar.


MOEILIJK FASE

Terwijl ons eigen huwelijk tijdens de lege-nest-fase ook een heel moeilijke fase doormaakte, genieten mijn man en ik momenteel meer van onze huwelijksjaren dan in welk ander stadium dan ook. Toch tonen statistieken een groeiende ontevredenheid onder onze leeftijdsgenoten.

Hoe goed ons huwelijk is in onze latere huwelijksjaren, hangt sterk af van hoe we eerder met ons huwelijk omgingen. Vaak weken we emotioneel los, lang voordat het tot een serieuze echtscheiding komt.

Hoe ontstaat emotionele echtscheiding?

Wanneer één of beide echtgenoten:
 1. de hoop opgeeft dat hun huwelijk ooit beter zal worden
 2. denkt dat hun partner de enige persoon is die moet veranderen 
 3. zich meer op kinderen, carrière of vrienden focust dan op hun huwelijk 
 4. weigert om te vergeven 
 5. onverschillig wordt 
 6. hun echtgenoot de schuld voor alles geeft 
 7. afzonderlijke plannen en afzonderlijke doelen stelt 
 8. geen gemeenschappelijke hobby's of vrijetijdsactiviteiten heeft 
 9. stopt met communiceren op een authentieke manier 
 10. stopt met luisteren naar de behoeften van hun echtgenoot 
 11. stopt met het delen van hun hart met hun echtgenoot 
 12. elkaar niet meer aanraken 

Het huwelijk gaat niet over het eren van een stuk papier; het gaat over het in ere houden en het koesteren van onze kostbare relatie.

MET GOD

God wil dat we een levendig, gezond groeiend huwelijk hebben. Hij vraagt van ons dat wij ons deel doen, door Zijn principes toe te passen in ons huwelijk. Niet na 30 jaar maar door heel ons huwelijksleven heen. Samen èn met God (!!!) want een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. (Prediker 4:12)

LEESTIPS:


GEBED

Heb je vandaag gebeden voor je huwelijk? Heb je God  ooit gevraagd om je te laten zien waar je gefaald hebt om verbonden te blijven met je partner? Vraag  God om je gevoelig te maken voor de behoeften / noden / verlangens van je partner. God doet wonderlijke dingen op het gebed.

Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Kolossenzen 3:12-14

Gail Burton Purath