maandag, februari 10

WIE ZIJN JOUW HELDEN?


We hebben allemaal helden of heldinnen. Wie zijn jouw helden?

Entertainment- en sportberoemdheden, politici en rijke zakenmensen zijn veelvoorkomende helden in Amerika. Ik denk  in Nederland ook.

GODS WOORD
Christenen mogen ook helden hebben, maar onze criteria ligt ergens anders - in Gods Woord. We moeten teleurgesteld zijn in iedereen die Gods principes schendt, ongeacht hoe goed ze zingen of een sport beoefenen, ongeacht hoe populair ze zijn in onze cultuur.

Onze helden beïnvloeden ons leven omdat ze onze aandacht trekken en onze waarden vormen. Wat zegt het over ons als we sportstatistieken, filmlijnen, modetrends en seculiere muziekteksten beter kennen dan dat we onze Bijbel kennen?

NAVOLGERS
Paulus, een oprechte volgeling van Jezus, beval de Filippenzen zijn voorbeeld en het voorbeeld van andere goede christenen te volgen.

Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:17- 2)

Vandaag hebben we zijn advies meer dan ooit nodig. Laten we degenen bewonderen die krachtig voor de Heere God staan, of ze nu populair zijn bij onze cultuur of niet.

Wie zijn jouw helden?
Wie volg jij na?


Gail Burton Purath

dinsdag, februari 4

6 STAPPEN OM ONBIJBELSE OPVATTINGEN TE ONTMASKEREN


Veel valse leringen zijn gebaseerd op Bijbelteksten die uit de context gehaald zijn. Ik deel 6 stappen die je kunnen helpen om onbijbelse opvattingen te ontmaskeren.

1. Kijk naar de historische achtergrond.
Dit is vooral belangrijk bij passages uit het Oude Testament die moeten worden gezien in het kader van het Oude Verbond. (1)

2. Kijk naar de context.
Welk onderwerp of situatie behandelt het hoofdstuk of de paragraaf? (2)

3. Lees het in verschillende vertalingen voor een beter begrip. (3)

4. Leg het Bijbelgedeelte uit (of schrijf het op) in je eigen woorden.
Voeg geen betekenis toe, negeer ook niets maar zet het gewoon om in je eigen woorden.(4)

5. Als je problemen hebt met het begrijpen van de passage, zoek het dan op in verschillende betrouwbare commentaren. (5)
Lees er meer dan één. Vind de consensus. Waarin stemmen ze overeen?

6. Wees eerlijk genoeg om een ​​verkeerde uitleg van de Bijbel te verwerpen. (6)
Wees als de Bereanen en zorg ervoor dat alles wat je hoort of leest klopt met wat er in de Bijbel staat (Handelingen 17:11).

----

(1) Lees Jabes en het welvaartsevangelie (Engels) voor een goed voorbeeld van een tekst die erg wordt misbruikt door de historische achtergrond te negeren. Jeremia 29:11 is een klassiek voorbeeld van een misbruikte tekst uit de Bijbel. Leestip: Jeremia 29:11 - verkeerd begrepen. (Nederlands)
(2) Welke omstandigheden omringen de passages in de oudtestamentische verhalen en in de evangeliën en het Bijbelboek Handelingen? Wie is betrokken? In onderwijspassages, wie wordt aangesproken (bijv. gelovigen of ongelovigen)? Welke onderwerpen worden voor en na de passage behandeld?

(3) Om twee verzen te zien die verkeerd worden begrepen in de KJV: Spreuken 23:7 betekent niet dat we worden wat we denken en dat schept God het kwaad? Echt niet!

(4) Dit helpt je te begrijpen of het onderwijs / de leraar bijdraagt ​​aan of wegtrekt van de betekenis. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat Mattheüs 4:23 een belofte is dat Jezus elke ziekte zal genezen als we geloof hebben. Maar dit vers zegt feitelijk dat Jezus tijdens zijn bediening in Galilea elke ziekte genas tijdens de tijd dat hij daar preekte. Als iemand beweert dat het een belofte is, hebben ze de betekenis toegevoegd.

(5) Goede commentaren zullen de passage benaderen met behulp van historische achtergrond, context, originele talen en wetenschappelijke observaties; maar ze bevatten nog steeds een mening op basis van de leerstellige achtergrond van de geleerde. Daarom is het nuttig om er meer dan één te onderzoeken. En het is belangrijk om commentaren te vermijden die zijn geschreven ter ondersteuning van een specifieke agenda, zoals die geschreven door voorstanders van het welvaartsevangelie.

(6) Het kan ongelooflijk moeilijk zijn om dingen die we hebben geleerd los te laten, zelfs als we ontdekken dat ze niet geloofwaardig zijn. Maar het is essentieel dat we dat doen als we willen groeien in het geloof.


Gail Burton Purath 

dinsdag, december 31

GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR

♥ Mag ik prachtige, nieuwe dingen in Uw Woord ontdekken? (Psalm 119:18)

♥ Mag ik beter naar Uw stem leren luisteren? (Spreuken 8:32-34)

♥ Mag ik vergeten wat achter me ligt en me focussen op wat er voor mij ligt? (Filippenzen 3:13-14) 

♥ Mag ik me realiseren dat Uw liefde groter is dan mijn verstand kan bevatten? (Efeziërs 3:17-19)


♥ Mag ik Uw vrede, die mijn verstand te boven gaat, ervaren? (Filippenzen 4:6-7)

♥ Mag ik helemaal op U vertrouwen en meer loskomen van mezelf? (Spreuken 3:5-6)

♥ Mag mijn hart vernieuwd worden door Uw waarheid en minder gelijkvormig raken aan de wereld?  (Romeinen 12:1-2) 

♥ Mag ik iedereen vergeven die me beledigde? (Kolossenzen 3:13)

♥ Mag ik alstublieft de moed krijgen om mijn zonden vrijmoedig aan U te belijden? 1 (Johannes 1:9-10)

♥ Mag ik mijn zonden oprecht belijden aan hen die ik beledigd heb? (Jakobus 5:16) 

♥ Mag ik elke dag Uw doelen zien, iedere minuut? (Efeziërs 2:10)

♥ Mag ik U alles geven? (Filippenzen 3:7-14) 

Om Jezus wil, amen!


Gail Burton Purath