maandag, juli 23

8 WAARHEDEN OM JE DAG MEE TE BEGINNEN

Als je christen bent, mag je elke nieuwe dag beginnen door deze prachtige waarheden tegen jezelf te vertellen.

👉 Print de lijst uit!1. Ik ben Gods kind 

Johannes 1:12-13 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

 1 Johannes 3:1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.

2. Hoewel ik de dood verdiende, vergaf Jezus mijn zonden en beloofde hij mij het eeuwige leven!

Romeinen 6:22-23 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.


3. Wat er vandaag ook op mijn pad komt, ik ben geliefd en ik zal niet alleen zijn

Romeinen 8:38-39 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

4. God is altijd aanwezig en Hij is mijn Helper

Hebreeën 13:15-16 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

5. Omdat Hij me de kracht geeft als ik er om vraag kan ik doen wat Hij graag wil

Filippenzen 4:13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

6. In Zijn naam kan ik de duivel weerstaan en hij zal wegvluchten

Jacobus 4:7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.

7. God heeft vandaag bepaalde doelen voor mij en ik verlang ernaar om ze te vervullen.

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

8. Al wandelend met Hem, zal Hij zelfs de ergste dingen in mijn leven gebruiken voor mijn welzijn
Romeinen 8:38 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.Gail Burton Purath

dinsdag, juli 17

GEEN TIJD TE VERSPILLEN!

De Bijbel geeft ons krachtige woordbeelden omdat God ons graag wil helpen om Zijn waarheden te begrijpen.

Bijvoorbeeld:
Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden. (Jeremia 2:12-13)


Ongelovigen verspillen hun tijd aan nutteloze doeleinden, en dat is erg. Maar wanneer wij als gelovigen hetzelfde doen, bezondigen we ons dubbel. We doen dubbel kwaad. We verspillen onze tijd aan nutteloze doelen en zo verwaarlozen we wat God ons vraagt te doen:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10)
 
In plaats van te genieten van vers, zuiver water uit de Bron, bouwen we lekkende (gebroken) bakken met stilstaand, stinkend water. We verlaten de Heere God en kiezen er voor om anderen dingen lief te hebben.

Beide vereisen inspanning - het halen van levend water uit de Bron... èn het bouwen van "gebroken bakken". Gebroken bakken vragen alles van ons. Nemen alles van ons. Maar vormen een aanslag op onze geestelijke gezondheid. Ze laten ons leeg achter.


Laten we God vragen om ons de gebieden van ons leven te laten zien, waarin we misschien waardeloze dingen nastreven en Zijn doel missen.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37-38)

Gail Burton Purath

dinsdag, juli 10

GA NAAR DE BRON!

  1. Alexander Graham Bell is de vader van de telefoon.
  2. Thomas Edison is de vader van de gloeilamp. *
  3. Bill Gates is de vader van Microsoft.
  4. Mark Zuckerberg is de vader van Facebook.
VADER ZIJN...

Vader-zijn-van betekent dat je deze dingen hebt uitgevonden. Je bedachten het, ontwierp het en maakte het beschikbaar.


GOD IS DE VADER VAN...

Wat denk je van deze waarheid: God is de Vader van de barmhartigheden.

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. (2 Korinthiërs 1:3-4) 

In plaats van barmhartigheid uit te vinden, is Hij de Bron en Gever van barmhartigheden en vertroosting. Het maakt deel uit van Wie Hij is.

Zijn volledige titel in deze verzen is 'De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting.’

"... alle vertroosting"

HIJ ZAL TROOSTEN

Wat je situatie ook is, als je ermee naar de Heer gaat in gebed, dan ga je naar de Bron van barmhartigheden (niet alleen naar de uitvinder ervan). Hij zal je zeker troosten in al je verdrukking. Zodat je later anderen die het moeilijk hebben ook vertroosten kunt... met de troost waarmee je zèlf door God getroost bent.


Gail Burton Purath

* Edison heeft de eerste gloeilamp niet uitgevonden, maar heeft wel de eerste commercieel 'levensvatbare' gloeilampen uitgevonden.