25 oktober 2018

BELOOFT GOD MIJ WELVAART EN GEZONDHEID?


Serieus, ik verbaas me erover dat sommige mensen suggereren dat Christus gezondheid, rijkdom en allerlei aardse gemakken in het hier en nu belooft.

Dat is niet bijbels.

Gods Woord vertelt ons duidelijk dat we op doorreis zijn.

Volledige heelheid is een toekomstige belofte (Hebreeën 2:5-9, 1 Korinthiërs 15:20-28). 

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen.Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn. (Hebreeën 2:5-9)

Belooft Hij rijkdom en aardse voorspoed aan gelovigen die Hem volgen? Als je denkt dat God gezondheid en geluk geeft aan iedere gelovige, 
 1. dan zou Timotheüs geen maagproblemen hebben gehad (1 Timotheüs 5:23)
 2. dan zou Paulus nooit honger of nood hebben geleden (Filippenzen 4:12-13)
 3. dan zou het vandaag de norm zijn, zeker onder toegewijde christenen. 

Dat is niet het geval.

 • Ja God kan en zal mensen helen en bevrijden, en hun verhalen inspireren ons!
 • Maar we hebben ook het getuigenis nodig van diegenen die een sterk geloof handhaven terwijl ze worstelen met een slechte gezondheid, vervolgingen en moeilijkheden. Lees 2 Korinthe 12:7-10

Als God ons redde van elke aardse moeilijkheid, zouden we nooit de diepte van Zijn troost weten. En we zouden niet in staat zijn om anderen op de juiste manier te kunnen troosten (2 Korinthiërs 1:3-7):
Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden; of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deelhebt aan het lijden, zo ook deelhebt aan de vertroosting.


God aanwezigheid brengt troost in lijden en ontberingen. Zoals Jezus zei: En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 

LEES OOK: 4 waarheden over lijden als christen en Ons echte Thuis.

Gail Burton Purath

3 opmerkingen:

 1. Mooi om dit te lezen vanmorgen. ❤️😘

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi en waar denk ik.
  Ook al heb ik zelf genezing ervaren, het is ten dele, pas bij Hem zullen wij helemaal heel zijn en zijn er geen tranen meer, enkel vreugde.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja, ik geloof ook dat dit waar is. Bedankt voor dit duidelijke bericht.

  BeantwoordenVerwijderen

Heel fijn dat je wilt reageren.