vrijdag, november 24

STA OP UIT JE MOEDELOOSHEID!

Ik was zo moedeloos!

Ik overwoog de ergste scenario's en de moed zonk me in de schoenen. Psalm 1:1 zegt: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters."

Ik had alle drie de dingen gedaan: 
  • Focuste me op de minpunten (gewandeld in slechte raad)
  • Negeerde de waarheid van Gods liefde (stond bij zondaars)
  • Weigerde Gods troost (zat op de stoel van de spotter).

OPSTAAN EN WEGLOPEN

Ik moest echt opstaan uit mijn zelfmedelijden en weglopen van mijn wanhoop, daarom wendde ik me tot Gods liefdesbrieven (de Bijbel) en liet mijn gedachten resetten door de Heilige Geest.


LEES JE BIJBEL!
In haar boek Telling Yourself the Truth zegt Marie Chapian dat de oorzaak van depressie, angst en moedeloosheid vaak zit in de leugens die we onszelf vertellen. Het lezen en reciteren van de Bijbel verandert onze omstandigheden niet, maar het verandert wel ons hart en geeft ons waarheid en vrede in het midden van moeilijkheden.


 Gail Burton Purath 

woensdag, november 22

JEREMIA 29:11 - VERKEERD BEGREPEN

Jeremia 29:11 is een boodschap van hoop midden in moeilijkheden, niet een belofte om ons van alle moeilijkheden te bevrijden.

OP DE MUUR

Ik schreef de tekst op de muur van het kantoor van mijn man toen hij werkzaam was op de afdeling loopbaanplanning en plaatsing op de Columbia International University.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.UIT VERBAND GETROKKEN

We dachten dat het passend was voor Bijbelstudenten op zoek naar een baan en dat was het ook. Maar niet op de manier waarop veel mensen deze tekst uitleggen. Wij christenen trekken Jeremia 29:11 vaak uit het verband, zonder de context en de echte betekenis te onderzoeken.

JOODSE BALLINGEN

Jeremia 29 is een boodschap aan de Joodse ballingen in Babel, om hen te zeggen het beste van hun gevangenschap te maken. Hun ballingschap was het gevolg van hun zondige leven en vond plaats onder Gods toelating. Die gevangenschap duurde 70 jaar. Velen leefden hebben het einde ervan niet meegemaakt.

NIET ALTIJD GEMAKKELIJK

Gods plannen voor ons zijn altijd goed, maar ze zijn niet altijd gemakkelijk. En ze zijn ook niet altijd de plannen die we zelf zouden kiezen met ons beperkt menselijke denken. Zijn jouw omstandigheden minder goed dan je zou willen? Richt je oog dan op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Romeinen 8:28:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

 Dát kun je op de muur van je hart schrijven. Het is echt waar!Gail Burton Purath

maandag, november 20

5 VOORWAARDEN VOOR EEN KRACHTIG GEBED

Gebed is zowel eenvoudig als complex. 
1. Het vereist geloof:

Mattheüs 21:22: "En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen." 

2. Het vereist om "in" Christus te zijn:
Johannes 15:7: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen." 

3. Het vereist juiste motieven:
Jakobus 4:3: "U bidt, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen."


4. Het vereist een rein geweten:
1 Johannes 3:21-22: "Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is."

5. Misschien staat de beste samenvatting van het gebed in:

1 Johannes 5:14-15 "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 

Wat een geweldig voorrecht om zo onze zorgen bij de Heere te brengen! 


Gail Burton Purath