woensdag, november 29

IEDERE KEER ALS IK IJSTHEE DRINK

Er zijn zoveel belangrijke dingen om voor te bidden, maar meestal richt ik me gewoon op mijn familie.

Ik wil bijvoorbeeld heel graag bidden voor slachtoffers van sekshandel. Mijn hart breekt als ik aan meisjes denk die iedere dag seksueel misbruikt worden terwijl ik geniet van vrijheid en veiligheid. Mijn hart breekt. Maar ik vergeet zo vaak voor hen te bidden!Dus bedacht ik een idee - een manier om van zo'n gebed een gewoonte te maken. Waarom zou ik de herinnering om te bidden, niet koppelen aan één van mijn dagelijkse bezigheden? Bijvoorbeeld:

 • Als ik een glas ijsthee drink (ik houd van ijsthee) zal ik voor meisjes bidden die seksueel misbruikt worden, ook al is het maar een snel stil gebed in een restaurant.
 • Als ik in mijn auto stap, zal ik bidden voor ongeboren baby's.
 • Als ik mijn tanden poets ... nou, heb jij al een idee?

Kolossenzen 4:2 zegt:

Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.

Doe je mee met dit gebedsexperiment? Ik zou het leuk vinden als je de manier deelt waarop jij jezelf herinnert om voorbede te doen.

Gail Burton Purath


maandag, november 27

GELOOF VERSUS GEVOEL

Op de dag voordat we Boedapest zouden verlaten werd ik overweldigd door een heel sterke emotie. We hadden drie maanden in Hongarije kerkenwerk gedaan en zomaar opeens kreeg ik het gevoel dat ik nooit meer in straten van Boedapest zou lopen.We woonden van 2004-2009 in Boedapest en deden er christelijk werk. Sindsdien zijn we elk jaar een paar maanden teruggekeerd.

OPNIEUW IN BOEDAPEST

Daarom verraste dit gevoel me. Ik dacht er niet meer aan, totdat ik dit jaar opnieuw door de straten van Boedapest liep. Gevoelens kunnen dus behoorlijk onbetrouwbaar zijn! Ze houden soms onze gedachten voor de gek en beïnvloeden ons gedrag.REGELRECHTE LEUGEN

Misschien is het meest vervelende gevoel dat we (soms) hebben wel het gevoel dat God ons in de steek heeft gelaten of  ons vergeten is. Het is een veel voorkomende reactie als we met verwarrende problemen worden geconfronteerd. Maar het is een regelrechte leugen uit de hel!

Nooit, nooit, nooit zal Hij ons verlaten of in de steek laten. Hebreeën 13:5 Dat is een feit, geen gevoel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijbelstudie: geloof versus gevoel


1. Lees de twee Bijbelgedeeltes hieronder, beide geschreven door David. Wat laten deze teksten ons zien over geloof versus gevoel?

Psalm 13:2: Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?

Psalm 139:7-12: Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht.

2. Welke aanvullende inzichten geven de onderstaande teksten over geloof versus gevoel?

2 Korinthe 1:8-11: Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt.  Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed, opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen.

Gail Burton Purathvrijdag, november 24

STA OP UIT JE MOEDELOOSHEID!

Ik was zo moedeloos!

Ik overwoog de ergste scenario's en de moed zonk me in de schoenen. Psalm 1:1 zegt: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters."

Ik had alle drie de dingen gedaan: 
 • Focuste me op de minpunten (gewandeld in slechte raad)
 • Negeerde de waarheid van Gods liefde (stond bij zondaars)
 • Weigerde Gods troost (zat op de stoel van de spotter).

OPSTAAN EN WEGLOPEN

Ik moest echt opstaan uit mijn zelfmedelijden en weglopen van mijn wanhoop, daarom wendde ik me tot Gods liefdesbrieven (de Bijbel) en liet mijn gedachten resetten door de Heilige Geest.


LEES JE BIJBEL!
In haar boek Telling Yourself the Truth zegt Marie Chapian dat de oorzaak van depressie, angst en moedeloosheid vaak zit in de leugens die we onszelf vertellen. Het lezen en reciteren van de Bijbel verandert onze omstandigheden niet, maar het verandert wel ons hart en geeft ons waarheid en vrede in het midden van moeilijkheden.


 Gail Burton Purath 

woensdag, november 22

JEREMIA 29:11 - VERKEERD BEGREPEN

Jeremia 29:11 is een boodschap van hoop midden in moeilijkheden, niet een belofte om ons van alle moeilijkheden te bevrijden.

OP DE MUUR

Ik schreef de tekst op de muur van het kantoor van mijn man toen hij werkzaam was op de afdeling loopbaanplanning en plaatsing op de Columbia International University.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.UIT VERBAND GETROKKEN

We dachten dat het passend was voor Bijbelstudenten op zoek naar een baan en dat was het ook. Maar niet op de manier waarop veel mensen deze tekst uitleggen. Wij christenen trekken Jeremia 29:11 vaak uit het verband, zonder de context en de echte betekenis te onderzoeken.

JOODSE BALLINGEN

Jeremia 29 is een boodschap aan de Joodse ballingen in Babel, om hen te zeggen het beste van hun gevangenschap te maken. Hun ballingschap was het gevolg van hun zondige leven en vond plaats onder Gods toelating. Die gevangenschap duurde 70 jaar. Velen leefden hebben het einde ervan niet meegemaakt.

NIET ALTIJD GEMAKKELIJK

Gods plannen voor ons zijn altijd goed, maar ze zijn niet altijd gemakkelijk. En ze zijn ook niet altijd de plannen die we zelf zouden kiezen met ons beperkt menselijke denken. Zijn jouw omstandigheden minder goed dan je zou willen? Richt je oog dan op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Romeinen 8:28:

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. 

 Dát kun je op de muur van je hart schrijven. Het is echt waar!Gail Burton Purath

maandag, november 20

5 VOORWAARDEN VOOR EEN KRACHTIG GEBED

Gebed is zowel eenvoudig als complex. 
1. Het vereist geloof:

Mattheüs 21:22: "En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen." 

2. Het vereist om "in" Christus te zijn:
Johannes 15:7: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag maar wat u wilt en het zal u ten deel vallen." 

3. Het vereist juiste motieven:
Jakobus 4:3: "U bidt, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen."


4. Het vereist een rein geweten:
1 Johannes 3:21-22: "Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is."

5. Misschien staat de beste samenvatting van het gebed in:

1 Johannes 5:14-15 "En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil." 

Wat een geweldig voorrecht om zo onze zorgen bij de Heere te brengen! 


Gail Burton Purath


vrijdag, november 17

IS HIJ THUIS?

In het mooie boekje My Heart Christ's Home wordt het menselijke hart vergeleken met een huis dat door de aanwezigheid van Christus gerenoveerd wordt (Openbaringen 3:20; Johannes 14:23).


DE STUDEERKAMER (gedachten): waar Christus heilige invloeden laat gelden om ongezonde te vervangen (1 Korinthiërs 2:14-16).DE EETKAMER (eetlust en verlangens): waar Christus onze spirituele eetlust verandert (Efeziërs 4: 22-23).

DE WERKKAMER (talenten en vaardigheden): waar Christus onze gaven gebruikt voor zijn doeleinden (Efeziërs 2:10).

DE WOONKAMER

Vooral één kamerbeschrijving is in dit boekje heel belangrijk. Het is DE WOONKAMER (salon) waar Christus en de nieuwe christen elkaar dagelijks ontmoeten (Psalm 1:1-3).

TE DRUK

Helaas krijgt de nieuwe christen het vaak te druk om Hem daar regelmatig te ontmoeten. Op een ochtend terwijl hij zich de deur uit haast, ziet hij Christus daar zitten. Helemaal alleen.
"Bent U hier al de ochtenden geweest?", vraagt hij.
"Ja", zegt Christus, "Ik zei dat ik er zou zijn! Je hebt je Bijbelstudie en gebedstijd gezien als een factor voor je eigen geestelijke groei, maar je bent vergeten dat dit uur ook iets voor Mij betekent. Ik heb je lief en Ik verlang naar je gemeenschap." (Zie Johannes 15:15)Denk hier vandaag eens over na!

Gail Burton Purath


My Heart, Christ’s Home, © 1954 by Inter-Varsity Christian Fellowship of the United States, by Robert Boyd Munger

woensdag, november 15

SOKKEN GEVOUWEN?

Op een middag kreeg ik een telefoontje van mijn vier jaar oude kleindochter Gracie. Ze was zo opgewonden dat ze struikelde over haar woorden. Ik kon haar niet verstaan.

Mijn dochter kwam aan de telefoon en legde uit dat zij de was gevouwen hadden en dat zij Gracie geleerd had hoe ze haar sokken in een klein bolletje kon rollen. Zodra Gracie de taak onder de knie had, vroeg ze: 'Waar is de telefoon? Ik wil het tegen oma zeggen!' 

IK HOU VAN GRACIE!

Ik voelde me vereerd. Het feit dat sokken oprollen een onbeduidend is, maakte Gracie's telefoontje voor mij eigenlijk zinvoller. Gracie weet dat ik van haar houd en dat alles wat belangrijk voor haar is, ook belangrijk voor mij is!


HEM ALLES VERTELLEN


Dit lijkt op mijn relatie met God - Hij is alwetend, maar Hij houdt er toch van om te horen wat ik op mijn hart heb, hoe klein het dan ook is. Ik mag Hem alles vertellen. Dat is wat het wil zeggen om "voortdurend te bidden", zoals ons bevolen wordt in 1 Thessalonicenzen 5:17 

Heb jij de laatste tijd nog sokken gevouwen? God verlangt ernaar om het van je te horen!
Gail Burton Purath

maandag, november 13

HOE OMGAAN MET ZONDIG VERLEDEN?

Stel je voor dat jij een onbuigzame, bevooroordeelde man was die alle christenen haatte en dood wenste. Stel je voor dat het jouw doel was om hen op te sporen en te vervolgen. Stel je voor dat jij daar stond te genieten van de terechtstelling van een onschuldige christen die Jezus niet verloochenen wilde (Handelingen 7:54-8:1).

APOSTEL PAULUS

Dat was het vroegere leven van de apostel Paulus (Filippenzen 3:4-6).


Hoe kon Paulus zo'n goddeloos verleden te boven komen? Hoe kunnen wij omgaan met de zonden van ons verleden? 

DRIE MANIEREN

Paulus deed dat op deze drie manieren (Filippenzen 3:13-14):

 1. Hij herinnerde zich wie hij was in het verleden.

Paulus heeft vaak zijn getuigenis gedeeld zonder verzachtende omstandigheden aan te voeren (1 Korinthiërs 15:9). Hij noemt zichzelf "de ergste zondaar." (1 Timotheüs 1:12-15). Een eerlijke, nederige belijdenis is belangrijk om ons verleden te vergeten.

  
       2. Hij diende God trouw in het heden. Filippenzen 3:7-14

       3. Hij liet wat God van hem dacht Zijn toekomst vormen. Gal.1:10; 1 Kor. 4:1-5


En dit is hoe wij ook om mogen gaan met ons verleden!


Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.  Jesaja 53:4,5

Gail Burton Purath

vrijdag, november 10

GEBRUIK JE TALENT!

In de gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25: 14-28) geeft iemand zijn dienaren verschillende hoeveelheden geld om te investeren, op basis van hun vermogen. Als hij terugkomt, ontdekt hij dat een van zijn mannen zijn talent heeft begraven en twee anderen het verstandig geïnvesteerd hebben.

GEBRUIK HET

Deze gelijkenis moedigt ons aan om wijs en effectief gebruik te maken van de gaven en middelen die God aan ons geeft.Als schrijver mag ik:

 1. Bidden voor mijn talent.
 2. Het gebruiken: schrijf!
 3. Het ontwikkelen: bewerk, herschrijf, leer nieuwe vaardigheden, ontvang opbouwende kritiek! 
 4. Het investeren: verken nieuwe manieren om het voor de Heere te gebruiken.

Hetzelfde geldt voor elk ander talent of vaardigheid die we hebben gekregen!


DIEPER INZICHT

In Mattheüs 24 begreep de man die zijn geld in de grond verborg, het doel, het karakter en de liefde van zijn werkgever niet. Als jij niet voor jouw talenten gebeden hebt, ze niet gebruikt of ontwikkelt... voel je dan niet schuldig. Schuld is geen goede motivator. Vraag in plaats daarvan om een dieper inzicht in het doel, het karakter en de liefde van je Meester en de Gever van jouw gave(n).
Gail Burton Purath

woensdag, november 8

HOE OVERWIN IK MIJN BITTERHEID?

Niet zo lang geleden werd ik wakker met bittere gedachten. Ik dacht terug aan het onrecht dat me aangedaan was en in mijn gedachten ging ik flink tekeer tegen die persoon

Het is een vreselijk iets om zo "bitter" wakker te worden.


JOZEF

Ik tikte mezelf op de vingers, nam mijn gedachten gevangen, en begon na te denken over een van mijn helden - Jozef.

Hij leed verschrikkelijk door de handen van zijn broers, maar hij vergaf hen, hielp hen, sprak zelfs vriendelijk met hen. Hij wist dat zij Gods zaak waren  (Genesis 50:19 en 20) en hij wist dat God heel goed in staat is om kwaadaardige mensen ten goede te gebruiken voor zijn kinderen.

JOZEFS HOUDING

Ik geloof dat Jozef zijn oudere broers ten diepste niet meer vertrouwde. Hij heeft hen niet zo begunstigd zoals hij Benjamin deed die hem niet verraden had (Genesis 43:34 en 45:22). Maar hij probeerde het zijn broers nooit betaald te zetten. Hij wist dat zij onder Gods verantwoording vielen. In plaats daarvan vergold hij hen goed voor het kwaad dat zij hem gedaan hadden. (Genesis 50:21).


LEER MIJ...

Worstel jij met een of ander onrecht? Sluit je dan bij mij aan en vraag Gods hulp om het voorbeeld van onze broeder Jozef na te volgen.

Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen. Openbaring 3:5Gail Burton Purath

maandag, november 6

GODS GRAMMATICA REGELS

1. Zet nooit een punt waar God een komma plaatst.
2. Plaats nooit een komma waar God een punt zet.

~ Joanna Weaver *

JOANNA'S LES

Ik waardeer Joanna Weavers les in grammatica. Ik heb het echt nodig van tijd tot tijd.EEN KOMMA

Soms vraagt God ons te wachtenHij plaatst een komma in ons leven. Als dat gebeurt, moeten we volharden, niet wegvluchten of vooruitlopen op Gods plannen. (Lees hierbij Jesaja 40:31).

EEN PUNT

Op andere momenten brengt Gods iets tot een einde. Hij plaatst een punt in ons leven. Wanneer dit gebeurt, moeten we moedig en vol vertrouwen achter Hem aangaan. (Lees: Filippenzen 3:14)

Als wij ons aan God grammatica regels houden zullen we ons meer bewust worden van Zijn doelen en liefde, geschreven tussen regels van ons levensverhaal.


VRAAG OM WIJSHEID

Worstel je met jouw levensverhaal op dit moment? Als dat zo is, vraag om Gods wijsheid en genade om te wachten of vooruit te gaan.

Gail Burton Purath


Having a Mary Heart in a Martha World by Joanna Weaver, Waterbrook Press, CO Springs, CO, 2000, pages 126,127