donderdag, januari 11

5 MANIEREN WAAROP SATAN SPREEKT

Ik schreef over 5 manieren waarop God spreekt: schepping, Gods Woord, de Heilige Geest, andere gelovigen, omstandigheden.

Maar wees op je hoede voor Satan. Hij vervalst Gods stem:

1. Hij spreekt door de schepping en moedigt ons aan om het te aanbidden in plaats van de Schepper, hij wil dieren beschermen, maar om ongeboren baby's bekommert hij zich niet, hij werkt aan op het praktiseren van allerlei vormen van seksualiteit tegen Gods ontwerp in, hij zorgt dat de evolutie steeds meer plek krijgt in de samenleving.  Romeinen 1:18-32; 2 Peter 3:3-72. Hij spreekt door Gods Woord, verdraait, knipt, plakt en misbruikt het. Mattheüs 4:1-11

3. Hij doet Gods Geest na, gebruikt spirituele taal en schept een namaakbeeld van liefde om ons te overtuigen de morele waarden van onze cultuur te accepteren en dingen die tegen Gods Woord zijn tòch te doen. 2 Korinthiërs 11:3-4

4. Hij spreekt door mensen, verwatert het evangelie, overtuigt ons om de gemakkelijke weg te nemen, om onszelf op de eerste plaats te zetten. 1 Korinthiërs 15:33; Efeziërs 5:6

5. Hij spreekt door omstandigheden en opent deuren van verleiding. Genesis 3:1-7

"Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan." 1 Korinthiërs 10:12-13

Onze voorzorgsmaatregelen:


Gail Burton Purath

Originele post

maandag, januari 8

5 MANIEREN WAAROP GOD ELKE DAG SPREEKT

God spreekt elke dag tot ons!

1. Hij spreekt in de schepping: "Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid. Romeinen 1:20


2. God spreekt door Zijn door God ingegeven Woord, dat "nuttig is om te onderwijzen, ons te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid". 2 Timotheüs 3:16-17

3. Hij spreekt tot ons door zijn Heilige Geest, en helpt ons de Schrift toe te passen in elke situatie in ons leven. Hij roept dingen die God gesproken heeft terug in onze herinnering. Johannes 14:26

4. God spreekt door andere gelovigen die ons helpen om te leven op manieren die God behagen. Titus 2

5. Hij spreekt door omstandigheden, Hij opent en sluit deuren en soms  gebruikt Hij bovennatuurlijke middelen. Handelingen 16:6-10

Maar wanneer God spreekt, is Hij het nooit, nooit, nooit oneens met de Schrift en leidt  Hij ons nooit zelfzuchtige, misleidende of goddeloze paden op.

Zorg ervoor dat het Gods stem is, waar je vandaag naar luistert!


Gail Burton Purath