woensdag, februari 28

HOGER DAN DE BERGEN IN COLORADO

In mijn thuisstaat Colorado zijn er 53 bergtoppen die hoger dan 14.000 voet zijn. Ze worden in de volksmond "14ers" (viertienduizenders) genoemd en sommige mensen maken er hun doel  van om ze allemaal te beklimmen.


Ik denk vaak aan deze veertienduizenders tijdens het lezen van Efeziërs 3:14-19. Paulus bidt  daar dat de gelovigen de kracht zullen ontvangen "om ten volle te begrijpen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus is."

NOG HOGER, NOG MOOIER

Stel je voor dat je één van de hoogste bergen beklimt die de mensheid kent. Maar wanneer je de top hebt bereikt, zie je een hele reeks bergen liggen, elk hoger en mooier dan de vorige! Dat is het beeld dat Paulus schildert van Gods liefde wanneer hij in vers 19 zegt: 

"opdat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat." 

GODS LIEFDE IS ONEINDIG

Soms vergeten we dat Gods liefde oneindig is - maar tot in eeuwigheid zullen we nieuwe en wonderlijke dingen leren, dingen over Zijn liefde, terwijl we nu al genieten van de schitterende vergezichten onderweg!


DANK U!

Neem vandaag de tijd om God te danken voor Zijn oneindige majesteitelijke liefde!

© Gail Burton Purath

maandag, februari 26

SCHOONHEID VAN BINNEN UIT

Mensen zijn als glas-in-lood-ramen. Ze stralen en schitteren wanneer de zon schijnt, maar wanneer de duisternis zijn intrede doet, is hun schoonheid alleen te zien als er een licht van binnenuit schijnt ~ Elisabeth Kübler -Ross

KAREN HAD KANKER

Toen ik Karen ontmoette, had de kanker haar lichaam al geteisterd. Ze was zwak en kwam slechts af en toe haar kamer uit. 


SCHOONHEIDSSERUM

Ik woonde zes weken bij in haar huis en hielp met allerlei klusjes en de maaltijden. En ik observeerde haar... Ze had een zachte gloed over zich ... ze was vredig, dankbaar en glimlachte vaak. Haar ziekte trok zijn sporen, maar ze was nog steeds mooi. Alsof ze een geheim schoonheidsserum bezat. 

De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons. Als dus uw lichaam helemaal licht is, en geen enkel deel ervan duister is, zal het net zo geheel licht zijn als wanneer de lamp het met zijn schijnsel verlicht. (Psalm 90:17; Lukas 11:36).

DE LIEFLIJKHEID VAN DE HEERE

Karen's schoonheid kwam van binnenuit en haar 'serum' was de liefelijkheid (schoonheid, beauty) van de Heere, op Wie ze vertrouwde. Zijn licht straalde naar buiten, dwars door haar moeilijke omstandigheden heen! Weerspiegel jij net als Karen Gods beauty in je leven? Zien anderen Hem in jou?
Gail Burton Purath

woensdag, februari 21

EVANGELIST ACHTER DE SCHERMEN

Onverschrokken evangelisten vallen op. Zij delen het Evangelie vrijmoedig en spontaan. Maar er zijn ook evangelisten die op een praktische manier handen en voeten geven aan hun geloof in Jezus Christus.

DIENENDE EVANGELISATIESTIJL

Je zou zo iemand een dienende evangelist kunnen noemen. De Joodse Tabitha is hier een heel mooi voorbeeld van. Handelingen 9:36-43. Zij wordt ook wel Dorcas genoemd maar haar echte naam is Tabitha.


Ze stond niet in de voorhoede van de nieuwe leer, die de discipelen verkondigden. Maar ze zette haar geloof ijverig achter de schermen in. Er staat dat ze overvloedig was in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk aan arme weduwen. Ze deed goede daden in de naam van Jezus.

TABITHA'S BEDIENING WAS EEN ZEGEN

We krijgen een interessant beeld van de effectiviteit hiervan als we in vers 39 lezen over het bezoekje van de apostel Petrus aan haar huis in Jaffa, na haar overlijden:

En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Tabitha gemaakt had toen zij nog bij hen was.

OPGENOMEN IN BIJBEL

God zorgde ervoor dat haar voorbeeld in de Bijbel opgenomen werd. Daardoor is er permanente aandacht voor de dienende evangelisatiestijl ontstaan. Daarnaast is het heel mooi om te lezen dat Petrus deze vrouw terugriep uit de dood in de naam van Jezus: "Tabitha, sta op!" 

  • Haar opstanding had een speciaal doel. Het fungeerde als een bewijs van Jezus' Messiasschap en als gevolg hiervan namen velen in Jaffa Hem aan als hun Messias (vers 42).GOD ZIET HET!

Als jij een dienende evangelist bent kan je bijdrage aan de kerk onopgemerkt blijven, maar zolang je  vanuit je liefde tot God en je naaste bezig bent, in de naam van Jezus Christus, zal je werk zeker gezegend worden. God ziet het.

Gail Burton Purath

maandag, februari 19

4 MANIEREN OM JE DAG MET GOD TE BEGINNEN

Met je goede been uit bed stappen? Het kan! Begin ermee om je gedachten te focussen op God, zodra je opstaat.Hier zijn een paar ideeën om dat te doen:

1. Zeg een paar Bijbelteksten op zodra je wakker bent. Je kunt ze ook in je hoofd herhalen zodat niemand er last van heeft.

Psalm 59:17 is een mooie Psalm om voor dit doel te gebruiken: "Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde."

2. Laat je eerste woorden zoiets zijn als: "Goedemorgen lieve Vader, dank U voor deze nacht!", zodat je gedachten vóór alles op Hem gericht zijn

3. Bid een kort morgengebed om Gods zegen en leiding voor de activiteiten van de dag te vragen.

Judy:  Gewoonlijk denk ik: "Ik moet opstaan en mijn man verzorgen. Maar vanmorgen barstte ik letterlijk in tranen uit voor de Heer: "Ik heb U nodig, Vader, ik heb U nodig!" Op andere ochtenden zingt er een hymne gaan door mijn hoofd, een loflied. Ik heb geen vaste plan maar de Heer is het echt allereerste wat ik denk."

4.  Zet je wekker tien minuten eerder en laat je voorlezen uit de Bijbel via de GBS Bijbel App of de YouVersion Bijbel App voordat je uit bed stapt.

👌 Of je dag nu verloopt zoals gepland of niet, je bent er op de juiste manier aan begonnen! 


---------------- 

Op welke manieren start jij je dag?

donderdag, februari 15

3 ONBIJBELSE GEDACHTEN OVER GENADE

Het is zo belangrijk dat we er van doordrongen zijn hoe diep onze zonden het hart van onze hemelse Vader bezeerd hebben. En hoe ze Zijn heiligheid ook nu nog aantasten. Laten we God serieus nemen!


We moeten deze 3 fouten vermijden:

1. Denken dat Gods genade vrijblijvend of goedkoop is. (1)

Christus heeft een enorme prijs betaald voor onze redding. Deze waarheid zou ons moeten inspireren onze zonden heel erg serieus te nemen. Genade is een vrije gift. Maar onze zonden kostten Hem het leven aan het kruis. Zondig niet achteloos of nonchalant omdat je denkt dat Hij jouw Zijn genade verplicht is. Want dat is niet zo.

Galaten 3:13-151 Korinthiërs 6:20; 1 Petrus 1:18-19

2. Geen berouw meer tonen als we in zonden vallen.

Wanneer tot Christus komen, vergeeft Hij al onze zonden (die van het verleden, het heden en de toekomst). Maar onze liefde voor Christus blijft oog houden voor Gods heiligheid. Dat is de reden dat we onze (nieuwe) zonden belijden en er van af willen. Omdat we Hem intens liefhebben.

 1 Johannes 1:8-10

3. Denken dat het God niet kan schelen of we toegewijd zijn of niet. 

Christenen kunnen God bedroeven maar Hem ook verblijden. We zouden een diep verlangen moeten hebben om Hem te behagen.

 Romeinen 12:1; Efeziërs 4:30; Efeziërs 5:10
(1) God heeft Zijn mate van  heiligheid niet verminderd toen Hij onze zonde vergaf. Christus heeft de schuld betaald die wij God verschuldigd waren, zodat we een heilig leven mogen leiden. (1 Petrus 1:15-16)

© Gail Burton Purath

maandag, februari 12

DE SPIEGEL VAN GODS WOORD

 Een getrouwde vrouw stelt zichzelf gerust dat het haar huwelijk geen gevaar loopt als ze, alleen met haar baas, ergens wat gaat drinken na werktijd. (1)

 Een man besluit dat Gods oproep tot een buitenlandse missie een misverstand moet zijn, omdat de vrouw met wie hij trouwen wil niet in het buitenland wil wonen.


 Een vrouw heeft een onderbuikgevoel dat de yogachants niet bijbels zijn, maar hoe meer ze hen doet, hoe minder last ze ervan heeft.

 Een jong koppel beslist dat het kijken naar films die tegen Gods Woord ingaan hen niet zullen beïnvloeden en hen zelfs kunnen helpen bij het redden van hun ongelovige buren.

Gods Woord is een spiegel om zulke zondige misverstanden te onthullen, zodat we ons kunnen bekeren en veel verdriet bespaard zullen blijven.

DOEN!

Maar we moeten méér doen dan alleen maar kijken in de spiegel! We moeten ook tot daden overgaan als we zien dat er iets mis is in ons leven. (Jakobus 1:22-25).


Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

NEEM GOD SERIEUS!

Als je niet gehoorzaamt, bedrieg je jezelf. En zelfbedrog leidt altijd tot grotere zonden (1 Johannes 1:8; Jeremia 17:9). Neem God, jezelf en je zonden serieus. Lees Gods Woord, zodat je weet wat Hij van je vraagt.


(1) Zie: Twee stappen naar seksuele zonden


© Gail Burton Purath

donderdag, februari 8

JUMPERS - DE PETRUS STIJL

'Jumpers' zijn een bepaald soort evangelisten die ons inspireren maar  soms ook een beetje bang maken (Mattheüs 14:22-33). Ik zocht naar een goede Nederlandse vertaling voor het woordje 'jumper' maar helaas... Weet jij een mooi woord dan houd ik me aanbevolen 😏

PETRUS STIJL 

Sommige mensen storten zich onverschrokken in evangelisatie, maar de meesten van ons doen dat niet op die manier. De meesten van ons zijn bang om te evangeliseren omdat we onszelf  steeds vergelijken met deze spontane karakters. We beschouwen "jumpers" als de enige 'echte evangelisten'.

Wat ik bedoel met 'jumpers'?  Dat zijn degenen die evangeliseren in de Petrus-stijl. Petrus was gepassioneerd, spontaan en onbevreesd.


Petrus:

✔ sprong uit de boot en sloot zich aan bij Jezus die op het water liep. Matt.14:22-33
✔ sprong op en sloeg het oor van een man af bij de arrestatie van Christus. Johannes 18:10
✔ sprong van de boot toen hij de opgestane Christus aan wal zag. Johannes 21:7
✔ Met Pinksteren is het geen verrassing dat hij de eerste was die overeind sprong en de menigte toesprak. (Handelingen 2)

Er zijn ook 'jumpers' in de kerken van nu: gepassioneerde evangelisten. Maar ze zijn niet de enige 'echte' evangelisten.

Er waren 12 heel verschillende apostelen en Petrus was er maar eentje van.

En er zijn meer dan 12 manieren om Christus te delen.


UNIEK

Het heeft geen zin om de ​​'jumpertje' te spelen als je een andere persoonlijkheid hebt.

Tip: ontloop je verantwoordelijkheid niet door te denken dat die 'jumpers' het wel alleen af kunnen. Vraag in plaats daarvan of God jouw eigen stijl van evangelisatie wil laten zien en of Hij je in dienst wil nemen met jouw mooie en unieke persoonlijkheid.

© Gail Burton Purath

maandag, februari 5

5 MANIEREN OM NACHTANGST TE OVERWINNEN

In 1979, tijdens het wachten op onze 1:00 AM vlucht naar Duitsland, had onze 6-jarige zoon een aanval van nachtangst* op de luchthaven. Ik knielde naast hem op de vloer en hield hem stevig vast tussen onze elf koffers, terwijl hij moord en brand schreeuwde.

NACHTANGST

Als een kind last heeft van nachtangst is hij volkomen verwarde en ontroostbaar. Geruststellen heeft op dat moment geen zin.


IRRATIONEEL

Ik heb ook wel last van een bepaalde soort angst in de nacht. Niet zo luidruchtig als de angst van mijn kleinzoon op het vliegveld. Meestal wel net zo irreëel, wat betreft mijn kijk op mijn problemen en zorgen.

Heb je ook wel eens angstige gedachten die erger worden als het donker is: van die kwaadaardige monsters van hopeloosheid? Wat te doen als je lichaam op deze manier vals alarm slaat?

MENTAAL VOORBEREIDEN

Het kan je helpen om jezelf mentaal 'voor te bereiden' op de nacht (1 Petrus 1:13). Onderstaande vijf manieren kunnen daarbij een hulpmiddel zijn voor jou als christen.

  1. Leer Bijbelteksten over Gods trouw  uit je hoofd en herhaal ze voor het slapengaan. Voorbeelden: 1 Korinthe 1:9, 1 Korinthe 10:13, 2 Thessalonicenzen 3:3
  2. Herhaal deze teksten als je wakker schrikt in de nacht.
  3. Reciteer psalmen en gezangen die je aandacht focussen op God in plaats van op wat je voelt en denkt.
  4. Tel je zegeningen.
  5. Denk eraan dat je angsten in de nacht niet realistisch zijn!

ZINGEN IN DE SCHADUW

Bovenstaande kan je helpen om je irreële gedachten om te buigen. En te leren "zingen in de schaduw van Gods vleugels", zoals in Psalm 63:

Wanneer ik aan U denk op mijn bed,
over U peins in nachtwaken –
voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest;
onder de schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen.
Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan,
Uw rechterhand ondersteunt mij.


© Gail Burton Purath

* Kijk HIER voor het verschil tussen enge dromen nachtmerries en nachtangst. Als je veel last hebt van nachtmerries of nachtangst hebt, is het een goed idee om er mee naar de dokter te gaan!

donderdag, februari 1

STA VAST EN VOLHARD!

Toen Kaïn met verkeerde motieven een offer aan God bracht, wees God het af. Maar God verzekerde Kaïn dat Hij hem zou accepteren als hij het goede deed.

KAÏN WEIGERT

Helaas negeerde Kaïn deze terechtwijzing en weigerde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hij bekeerde zich nooit. Hij doodde zijn broer omdat hij het niet kon verkroppen dat God het offer van Abel wel aannam en dat van hem niet (Genesis 4).

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.


Judas diept het uit. Hij zegt dat degenen die de weg van Kaïn volgen, op een bepaalde manier religieus lijken. Misschien bidden ze, misschien zingen ze een christelijk lied. Maar vanbinnen wijzen ze het gezag van Gods Woord af. Ze doen waar ze zelf zin hebben (Judas 1:11,12). 

1 Johannes 3:12-14 waarschuwt dat mensen die op Kaïn lijken, de echte gelovigen zullen haten.

GOEDE KEUZE (heeft gevolgen)

Het leven van Kaïn waarschuwt ons om goede keuzes te maken. Tegelijk zegt het dat àls je de goede keuzes maakt, sommige van je vrienden, familie of collega's daar jaloers, haatdragend of ongevoelig kunnen reageren.


HOE REAGEREN?

Hoe aardig je ook bent, er zullen altijd mensen zijn die boos worden als je met hen over God probeert te praten. Zij kunnen er niet tegen als je iets vertelt over je relatie met Hem. Hoe reageer je hierop? Jezus leert het ons in de Bijbel:

Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is. Mattheus 5:44,45

U zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheus 10:22).

Gail Burton Purath