06 oktober 2023

Give Away: win Gail's inspirerende boek 'Wisdom for Life

De winnaar van de Give Away is: Liesbeth van Binsbergen. Ze is uitgekozen door Naam Loten 🎉 uit een stuk of 15 namen van mensen die meededen via de blog, Instagram en Facebook. 📣👏


Give Away 


Hallo lieve lezers van Gail's blog! Als de vertaler van Gail's inspirerende berichten heb ik vandaag iets bijzonders voor jullie in petto. 

Ik geef een exemplaar weg van Gail's boek "Wisdom For Life" weg, en dat is nog niet alles! Je maakt bij het boek kans op de extra verrassingen die op de foto staan. Wil je meedoen, laat gewoon een reactie achter om te laten weten dat je het boek plus de bijbehorende spulletjes wilt hebben.

🎁 Over 2 weken kies ik de winnaar met behulp van naamloten.nl en iedereen mag meedoen.

~~<><><><>~~

Gails boek is Engelstalig met 100 overdenkingen uit de Psalmen en Spreuken, elk van ongeveer één minuut. Sommige van deze overdenkingen heb de afgelopen 6 jaar voor deze blog vertaald en eigenlijk hoop ik dat dit boek ook in het Nederlands vertaald zal worden. Ooit.

Gail's Romeinen 8:28 Wonder
Luister vooral ook naar het mooie verhaal achter Gail's blog (en boek).
En wij weten dat God in alles samenwerkt voor het goede van hen die God liefhebben, van hen die volgens Zijn plan en doel geroepen zijn." - Romeinen 8:28.Een Vrouw van het Woord

De Bijbel droeg haar stempel,
de kaft versleten door gebruik,
bladzijdes oud en beduimeld, 
steeds losser in de band

En zelfs als deze christen en
 haar Bijbel gescheiden zouden zijn,
Zou ze het bij zich dragen,
verborgen in haar hart.

Oh, maak mij zo'n vrouw, Heer,
die hunkert om gevoed te worden
en die Uw Woord méér koestert
dan haar dagelijks brood.

En als mijn dagen voorbij zijn,
laat dat dan mijn grafschrift zijn:
"Ze verlangde om meer tijd
door te brengen met Hem 
en dat doet ze nu ook."

  © Gail Burton Purath🌟 Deze Giveaway van Gails boek 'Wisdom for Life' wordt ook gedeeld Instagram, Twitter (X) en Facebook.

02 oktober 2023

Knip en plak jij de Bijbel?


Kleine kinderen kunnen niet recht knippen. 👶✂️ Hun vingers hebben niet de behendigheid om een de schaar correct te hanteren.

Op dezelfde manier hebben nieuwe christenen moeite om recht door waarheid en dwaling heen te snijden. Ze hebben niet de geestelijke behendigheid die daarvoor nodig is. Helaas ontwikkelen sommige christenen die behendigheid nooit:

"En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. 1 Korintiërs 3:1-15

Paulus aansporing: snijd recht
Paulus spoort Timotheus (en ons) krachtig aan om onszelf voor God te plaatsen als bekwame arbeiders, in staat om het Woord van de waarheid met precisie te hanteren. 

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Apostel en tentenmaker
Het Griekse woord voor "recht verdelen" betekent recht snijden. Sommigen suggereren dat Paulus deze term gebruikte omdat hij een tentenmaker was  en het belang kende van het recht snijden van stukken en ze op de juiste manier in elkaar passen.Volwassenheid in Christus vereist geestelijke behendigheid om nauwkeurig door waarheid en dwaling te snijden, Gods woorden correct in elkaar te passen en de Bijbel als geheel te zien, niet als losse fragmenten die je uit hun context haalt.


De Schrift is goddelijk geïnspireerd. Paulus schreef de woorden die hem door de Heilige Geest werden gegeven, maar de Heilige Geest gebruikte de persoonlijkheden en ervaringen van elke schrijver om Gods Woord te kleuren voor Zijn doeleinden.

 ✂️📖🙏 Laten we recht snijden!

Knip en plak jij het Woord naar eigen inzicht of aanvaard of mag het elk aspect van je leven beïnvloeden? Wat is jouw ervarig?

Gail Burton

Origineel: Carefully Stitching Scriptures Together
Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---

Meer lezen over dit onderwerp?
Bekijk deze blogposts:

🎁✨Volgende keer op deze blog de beloofde Give Away! Mis het niet!

28 september 2023

Ontladen en Herladen: Psalm in Actie!

Vandaag deel ik een van mijn favoriete overdenkingen rechtstreeks uit mijn boek Wisdom For Life! [1] Geniet ervan!

Even "ontladen" en weer opladen
Verdriet, verwarring, frustratie, boosheid, angst, hopeloosheid - negatieve emoties kunnen ons behoorlijk in de war brengen als we er niet op een constructieve manier mee omgaan.

De psalmen geven ons geweldige voorbeelden om ontmoediging op een bijbelse manier aan te pakken. Ik noem het gewoon "even ontladen en weer opladen."

Keer op keer laten de psalmdichters negatieve gedachten en gevoelens los, en vervolgens herstellen, vernieuwen, herladen zij zich in Zijn nabijheid en richten ze hun gedachten opnieuw op de liefde en trouw van God. Ik ook. 

Psalm 74
Soms voel ik me negatief omdat God zo vaak verkeerd wordt begrepen en belasterd in onze moderne cultuur. Net als Asaf in Psalm 74:10, zou ik wel eens willen vragen: "Hoelang, o God, zal de tegenstander U smaden? Zal de vijand Uw Naam voor altijd lasteren?"

Maar Asaf laat me ook zien hoe je jezelf weer kunt opladen als hij zich herinnert dat "God mijn Koning is van oudsher, die redding brengt hier op aarde." (vers 12). We kunnen worden getest door de negatieve druk van de cultuur, maar onze God heeft nog steeds de touwtjes in handen.

Wanneer Asaf zegt: "Sta op, o God, voer Uw rechtszaak, denk aan de smaad die dwazen U de hele dag aandoen." (vers 22), weet hij dat onze God dat kan.

Psalm 86
Een ander voorbeeld is Psalm 86, waar David zijn emoties ontlaadt door toe te geven dat hij zich "ellendig en arm" voelt (vers 1). Hij wordt aangevallen door arrogante mensen en maakt zich zorgen over zijn eigen trouw. Heb jij je ooit zo gevoeld?

Als dat zo is, kun je jezelf weer opladen zoals David deed door te zeggen: "U, HEERE, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen." (vers 5).

Veel van de psalmen volgen dit patroon van het "ontladen" van negatieve emoties en het weer vullen met waarheden over het karakter van God. Het is een goede gewoonte voor ons allemaal.

Voor verdere overweging
Hoe bevestigt Romeinen 12:2 (AMP) de waarheid van het even ontladen en weer opladen? Hoe biedt het een meer permanente oplossing?

En word niet gelijkvormig aan deze wereld [niet langer met zijn oppervlakkige waarden en gebruiken], maar word hervormd en steeds meer veranderd [naarmate je geestelijk groeit] door de vernieuwing van je denken [gericht op goddelijke waarden en ethische houdingen], zodat je zelf kunt bewijzen wat de wil van God is, dat wat goed en acceptabel en volmaakt is [in Zijn plan en doel voor jou].
Gail Burton


💗💗💗


[1] Deze overdenking is afkomstig uit Gails' boek 'Wisdom for Life', een boek met 100 overdenkingen gebaseerd op Psalmen en Spreuken. Ik wilde je een voorproefje geven van wat je kunt verwachten als je het boek koopt. 

Heb je het stukje "Voor Verdere Overweging" opgemerkt in de blog? Dat is iets wat je onder elke overdenking vindt, voor momenten waarop je wat dieper wilt graven. 


Die korte in-de-diepte-stukjes hebben verschillende vormen; zo suggereren ze bijvoorbeeld dat je een vers uit het hoofd kunt te leren, stellen een persoonlijke vraag of moedigen je aan om een korte bijbelstudie te doen, enzovoort. Al deze dingen helpen je om de overdenking van die dag beter te begrijpen.

 🌍📦 Nederland: koop het boekje HIER voor 12 euro.


🌟 In oktober kun je meedoen aan een leuke Giveaway op deze blog en kans maken op het boek van Gail "Wisdom for Life." Mis het niet! We zullen het ook delen op Instagram, Twitter (X) en Facebook, dus volg me daar om het niet te missen in oktober.

25 september 2023

Geniet van Gods geschenk


Stel je voor...

😌 dat ik je iets kan aanbieden om je op te frissen als je je moe en uitgeput voelt?
😍 dat ik je iets kan geven om je wijs te maken als je in de war bent en bezorgd?
😄 dat ik je iets kan geven om je vreugde te brengen als je moedeloos bent?
💡  dat ik je "licht" en inzicht kan geven als je gedachten mistig zijn?

Wat als het geschenk dat ik je gaf zo volmaakt en betrouwbaar was, dat het waardevoller bleek te zijn dan het zuiverste goud en zoeter dan honing? 

Zou je het aannemen? 
Wij christenen hebben al deze geweldige dingen in het Woord van God


Gods Woord is is volmaakt, het bekeert de ziel;  hetis betrouwbaar, geeft wijsheid aan mensen zoals jij en ik, het maakt je hart blij; het is zuiver en verlicht je ogen op een speciale manier, het is begerenswaardiger dan zuiver goud en zoeter dan honing uit de raat. Psalm 19:7-11 

Gun jezelf vandaag en elke dag wat tijd om van deze prachtige schat te genieten die God ons heeft gegeven! 
Ik heb Zijn aanwezigheid ervaren in de diepste, donkerste hel die mensen kunnen creëren. Ik heb de beloften van de Bijbel getest, en geloof me, je kunt op ze vertrouwen. Ik weet dat Jezus Christus in jou, in mij, kan leven door Zijn Heilige Geest. Je kunt met Hem praten; je kunt met Hem praten, hardop of in je hart, als je alleen bent, zoals ik alleen was in eenzame opsluiting. De vreugde is dat Hij elk woord hoort. - Corrie Ten Boom
Ik wil maar één ding weten, de weg naar de hemel: hoe je veilig aan die gelukkige kust kunt landen. God zelf heeft het behaagd om de weg te onderwijzen; hiervoor kwam Hij zelfs uit de hemel. Hij heeft het laten opschrijven in een boek! Oh, geef me dat boek! Tegen elke prijs, geef me het boek van God! Ik heb het: hier is genoeg kennis voor mij. Laat me zijn: 'Een man van één boek. - John Wesley
Ik heb de laatste pagina van de Bijbel gelezen, het komt allemaal goed. - Billy Graham


💙💙💙

Gail Burton

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

18 september 2023

Hadden Maria en Martha verschillende karakters?

Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.' (Lukas 10:41-42)

Waarom wordt er van Martha gezegd dat ze zo bezorgd was, terwijl Maria aan Jezus voeten zat? Was het een kwestie van karakter? Ontdek het antwoord en waarom dat belangrijk is 


📖 In Lukas 10:38-42 zien we dat Maria aan de voeten van Jezus zat [1] terwijl Martha druk bezig was met het dienen (diakonein).

Jezus zei: 'Martha, Martha, je bent bezorgd en maakt je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat haar niet ontnomen zal worden.' (Lukas 10:41-42)

📖 In Johannes 11:1-46 rende Martha naar Jezus nadat Lazarus was overleden, terwijl Maria aan Zijn voeten viel.

📖 In Johannes 12:1-8 zalfde Maria Jezus' voeten , terwijl Martha diende.

Martha hield van Jezus, vertrouwde op Hem en diende Hem met liefde. Maar opvallend is dat ze zelden aan Zijn voeten werd gevonden.

🤷‍♂️🤔 Was dit gewoon een kwestie van persoonlijkheid? Ik denk zelf van niet.

In deze passages verdedigde Jezus niet het karakter van Maria; Hij verdedigde haar keuze en prioriteiten. Maria begreep dat kennis, troost en aanbidding beginnen aan de voeten van Christus.

Het kennen van Christus moet komen voordat Christus wordt gediend. Anders zal onze dienen vruchteloos zijn en zal ons hart gefrustreerd raken. Ray Pritchard📖🙏✨ Ongeacht wie je bent, vraag God om het begrip dat Maria had. Want alleen Hij heeft de antwoorden op jouw diepste verlangens. Geef de moed niet op maar breng tijd door aan Zijn voeten in gebed, aanbidding en het lezen van Zijn Woord. Daar verlangt Hij naar. Hoe prachtig is dat!

Heer, ik wil geen kostbare momenten van intimiteit met U missen. Help me om niet te druk te zijn, zodat ik dagelijks tijd kan nemen voor gebed en het lezen van Uw Woord. In Jezus naam, amen.

Gail Burton

Vrij Vertaald door Aritha Vermeulen

---
[1] Aan iemands voeten zitten in de Joodse traditie was meer dan alleen fysiek aan iemands voeten zitten. Het symboliseerde het aannemen van de rol van een leerling, iemand die wilde leren van de leraar. Het was een plek van onderwijs en toewijding, waar je belangrijke lessen leerde, niet alleen door woorden, maar ook door observatie en nauwe interactie.

In het geval van Maria, toen ze aan de voeten van Jezus zat, betekende dit dat ze Hem zag als haar rabbi. Het was een intieme gelegenheid waarin ze niet alleen kennis opdeed, maar ook een diepere geestelijke band met Hem ontwikkelde. Maria's begrip ging verder dan die van de andere discipelen. Dit werd duidelijk toen ze Jezus' voeten zaligde, een daad van liefde en toewijding ter voorbereiding op Zijn naderende dood. Hiermee profeteerde ze over wat zou komen, terwijl de anderen dat nog niet volledig begrepen.

 💬 Jouw feedback is waardevol! Laat hieronder je gedachten achter