19 september 2022

15 unieke tips om je tijd met God op te frissen

Regels voor een goed huwelijk
 1. Bestudeer de liefdesbrieven van uw man elke ochtend 15 minuten
 2. Prijs hem gedurende 5 minuten
 3. Geef hem een ​​lijst van uw behoeften
 4. Vergeet hem tot de volgende ochtend
Absurd? Ja! 

Maar in het verleden was dit de manier waarop ik mijn tijd met de Heere soms benaderde. Het was alsof ik een plicht vervulde. Alsof ik een la opruimde. 


Herken jij je in die sleur en saaiheid? 

Ik wil de houding van de psalmist hebben

"Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet." Psalm 119:16 
"Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers." Psalm 119:24
"Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, HEERE," Psalm 27:8 
"Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land." Psalm 143:6 

Gail: ik wil een diep verlangen hebben (onderhouden) om mijn Heer te ontmoeten. Ik heb ontdekt dat het helpt om wat nieuwe dingen aan mijn stille tijd toe te voegen. Hieronder deel ik er een paar. Ik zou het leuk vinden als jij ook  jouw ideeën deelt in een reactie.
Aritha: ik maakte Gails lijstje langer door er tips uit haar andere blogberichten aan toe te voegen. Plus een paar uit mijn eigen blog. 

Jezus vond verschillende tijden in Zijn drukke schema die voor Hem werkten. En dat kunnen wij ook. Het draait niet zozeer om de tijd en de plaats maar het draait erom om dàt we tijd en plaats vinden voor gebed. Die tijd en plaats zullen waarschijnlijk in de loop van de verschillende seizoenen van je leven veranderen. Jill Briscoe

15 tips om je (stille) tijd met God op te frissen
 1. Trek je wandelschoenen aan en maak een gebedswandeling
 2. Schrijf al biddend een brief aan God over je leven. Wees heel eerlijk. Hier kan je een flinke poos over doen: een week? Combineer het met Bijbellezen, gebed, het zingen van een lied.
 3. Probeer in plaats van één keer per dag 2-3 kortere "stille tijden" te hebben gedurende de dag 
 4. Kies een tijdstip waarop je meer ontspannen bent en geen haast hebt om ergens te komen 
 5. Koop een speciaal schrift en daar je gebeden in. Lees ze voor aan God. Laat Hem je stem horen.
 6. Schrijf een psalm over en personaliseer deze door je naam in te voegen (of de naam van man, kind, vriendin) Voorbeeld: bidden met psalm 143
 7. Is er door stress helemaal geen mogelijkheid om tot rust te komen, maak dan gebruik van korte gebeden zoals: "God, help me!" Of maak gebedsbriefjes voor jezelf. Schrijf Bijbelpassages op plakbriefjes en hang ze op je badkamerspiegel, boven je aanrecht, of waar je ze vaak ziet. 
 8. Lees een andere vertaling van de Bijbel.
 9. Schrijf aan het begin van de week gebedsverzoeken op kaartjes van 3x5. Leg die op een vast plek om te gebruiken. 
 10. Maak op zondag aantekeningen onder de preek en gebruik die in je gebed
 11. Gebruik een Bijbelleesplan. Het ondersteunt je gebed. 
 12. Haal de kramp eraf. Vraag God om je te helpen bidden als je niet zeker weet wat of hoe je moet bidden.
 13.  Gebruik foto's als gebedsherinneringen
 14. Ruim je "spirituele" omgeving op, doe boeken, tijdschriften, muziek, films en televisieprogramma's weg, die je niet samen met Hem zou kunnen (be)kijken
 15. Als je stille tijd hebt vermeden, begin dan opnieuw. Stort je hart voor Hem uit. Vertel Hem wat je dwars zit. Waarom ben je zo lang weggebleven?Gail Burton Purath


Origineel: Don't Let Your Quiet Time Rigid and Dry 
Vertaald door: Aritha Vermeulen

Terwijl we onze diepste verlangens en angsten delen, dient Gods Woord als een lantaarnpaal om ons pad te verlichten en Zijn wil aan ons te openbaren. Nancy Kreitzer

14 september 2022

Kan een christen depressief worden?

Sommige gelovigen zien een depressie als een teken van zwak geloof. Anderen zeggen: als je gelooft krijg je geen last van depressiviteit want dan heb je altijd goede moed. 

Is dat waar?


De Bijbel laat het tegenovergestelde zien.

5 personen uit de Bijbel die worstelden met depressiviteit
 1. David, "een man naar Gods hart", schreef heel wat psalmen terwijl hij neerslachtig en gedesillusioneerd was (Handelingen 13:22). Hij beleefde tijden van groot verdriet, slapeloze nachten, angst, bezorgdheid en pijn. Soms voelde hij zich zelfs door God vergeten (bijv. Psalm 13:1-4).
 2. Jeremia is een ander voorbeeld. Hij was een geweldige dienaar van God en ervoer ondanks dat grote ontmoediging en depressie. Hij vervloekte eigenlijk de dag dat hij werd geboren (Jeremia 20:7-18).
 3. Job, die God zo mooi prees, bereikte een punt waarop hij wenste dat hij nooit geboren was (Job 1:8; Job 3).
 4. Elia, een andere grote en machtige dienaar van God, leed aan depressie na een van zijn grootste overwinningen in de Heer (1 Koningen 18-19).
 5. Zelfs de apostel Paulus "wanhoopte aan het leven" ( 2 Korintiërs 1:8 ).

Jouw leed delen (door Mandy)
Als je depressief wordt of bent, is het goed om dit te beseffen. Laten we doen wat deze mannen deden, al is het alleen maar met ons verstand: Gods trouw herinneren. (Jeremia 31:3; Psalm 13:5-6; 2 Korintiërs 1:9) Het voorbeeld wat onder andere David ons geeft is ook dat wij met alles naar God mogen komen. Met onze angst, woede, verdriet, suïcidaliteit en het niet voelen van voldoening in alles wat we doen. David doet dit door middel van muziek, liederen schrijven. Misschien vind jij dat ook wel prettig. Of doe je het liever op een andere manier. Maar het is belangrijk dat jij je gevoel de ruimte geeft en blijft uiten. Als je dit niet meer kan, of niet alleen wilt doen, kun je iets doen wat misschien onwijs veel van jou vraagt. Het is de dappere en moedige beslissing om jouw leed te delen met een professional. Al is het maar één iemand. Neem alsjeblieft de moeite en tijd om naar iemand toe te stappen die jij vertrouwt, iemand waarvan jij denkt dat hij/zij jou verder kan helpen. Weet je niet waar je moet beginnen? Een huisarts kan je bijvoorbeeld al meer informatie geven en je doorverwijzen naar de juiste instantie. 

💔 Zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft de Heer medelijden met hen die hem vrezen; want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij maar stof zijn... Psalm 103:13-14

Er zal een tijd komen dat je depressie en angst volledig en definitief verdwenen zullen zijn. Wanneer Christus terugkeert, zullen tranen worden gedroogd, gebrokenheid zal worden genezen en psychische ziektes zullen worden uitgebannen, om nooit meer terug te keren. Tot die dag kun je rusten in de eenvoudige, mooie waarheden die God over je heeft uitgesproken: je wordt bemind, je wordt vastgehouden en je zult tot het einde worden ondersteund. Bron: Depressed ChristianMandy's tip

Bedenk dat het zomaar zou kunnen dat jouw moeder, vriend, buurvrouw, broer, of neef hier ook 'last' van heeft. Ik wil jou bemoedigen om die stap te zetten om iets voor diegene te doen! Het is zoveel waard, een lach, bemoedigend woord, lief kaartje, van alles! Het klinkt misschien heel tegenstrijdig, ergens niet van kunnen genieten en dat het dan zoveel voor iemand kan betekenen. Maar deel alsjeblieft uit van de liefde die jij hebt mogen ontvangen van God, dat is waarom we leven. Dat maakt het waard om te leven. "Daarom moeten wij als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen. Galaten 6:1."

Deze tip komt uit Mandy's eigen boek: Zoete genade. Daar staan bemoedigende stukjes in voor iedereen die te maken heeft (gehad) met depressieve klachten.
---

Gail Burton Purath

Origineel: When godly people get depressed
Vertaald door: Aritha Vermeulen

10 september 2022

Waarom is gebed zo uniek?

Soms als ik midden in de nacht wakker word, bid ik tot ik weer in slaap val. Ik bid ook op andere momenten van de dag - in de auto op weg naar huis van boodschappen, tijdens het koken, tijdens een wandeling door de buurt, enz.


Uniek!
Ik weet zeker dat velen van jullie ook bidden tijdens je normale dagelijkse bezigheden, maar heb je er ooit bij stilgestaan ​​hoe uniek dat eigenlijk is?

Leven van alledag (bij mensen)
 • Als ik met mijn beste vriendin wilde praten over iets dat niet dringend was, zou ik me niet op mijn gemak voelen om haar midden in de nacht te bellen.
 • Als ik met mijn voorganger wil praten, verwacht ik niet dat hij alles wat hij doet laat vallen om direct met mij te praten
 • Als ik met een beroemd iemand zou willen praten, zoals de leider van een land, zou dat niet mogelijk zijn. Ik zou en afspraak moeten maken en afwachten of het mogelijk was.

Leven van alledag (bij God)
Dat is zo anders bij God. Hij is altijd beschikbaar. Ieder moment, dag en nacht, kan ik praten met de Schepper van de wereld, het wijste, meest liefdevolle Vader in het universum, de bron van alle troost (2 Korintiërs 1:3). Hij kent mij beter dan wie dan ook, omdat Hij mij in de baarmoeder van mijn moeder heeft geweven (Psalm 139:13-17), Hij heeft plannen voor mijn leven gemaakt (Efeziërs 2:10), zelfs het aantal haren op mijn hoofd kent Hij (Lukas 12:7)! Ik vind dit zo'n prachtige waarheid.

🙏 Waarom is gebed zo uniek? Omdat Israëls God uniek is.


3 Bijbelteksten over gebed
 1. Filippenzen 4:6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
 2. Kolossenzen 4:2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent.
 3. Hebreeën 4:16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

3 quotes over gebed
 1. Bid totdat je kunt bidden; bid om geholpen te worden om te bidden en geef het bidden niet op omdat je niet kunt bidden. Want wanneer je denkt dat je niet kunt bidden, dan bid je.
 2. Soms, wanneer je geen troost ontvangt in je gebed, wanneer je gebroken en terneergeslagen bent, dan is dat het moment dat je echt worstelt en overwint in gebed
 3. Als je die schitterende kracht van gebed wilt zien, moet je in liefdevolle eenheid met de Heer Jezus Christus blijven.

Gail Burton Purath
---
Origineel: Anytime Day or Night, for Any Reason 
Vertaald door: Aritha Vermeulen

16 juni 2022

3 KRACHTIGE LESSEN UIT DE KORTSTE PSALM

Psalm 117 is de kortste psalm uit de Bijbel.
Slechts twee verzen, ongeveer dertig woorden. 
Maar de boodschap is krachtig.Psalm 117 Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!

1. God verdient onze uitbundige lofprijs. 
Heb je God vandaag geprezen? 

"Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen." Psalm 34:2-3

2. Gods goedertierenheid over ons overtreft alle verwachtingen. 
Heb je Hem daarom vandaag al verteld dat je van Hem houdt?

"Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent … zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen." 1 Johannes 3:1 , Psalm 103:11

3. Gods trouw is eeuwig.
Laat de  eeuwige trouw van God je bemoedigen en stimuleren om Hem te vertrouwen. 

“Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.." Psalm 100:5

Geen wonder dat Psalm 117 met dezelfde woorden begint en eindigt! Ze zijn voor herhaling vatbaar! Loof de HEERE! Halleluja!


Bij aanbidding van God is het niet altijd nodig om lang te zijn; weinig woorden zeggen soms heel veel, zoals deze korte psalm laat zien. (Dickson, geciteerd in Spurgeon)

🙌 Lees ook: Van pijn naar lofprijs

Gail Burton Purath

---

Origineel: 3 Powerful Truths in the Shortest Psalm
Vertaald door: Aritha Vermeulen

03 mei 2022

TREK JE EIGEN SCHOENEN AAN

Mijn schoenen pasten niet meer in de koffer. Ik gaf ze aan een vriendin. Ze waren haar een maat te groot, maar vond ze mooi. Ze dacht dat het wel zou lukken als ze wat tissues in de neuzen stopte.

Andermans schoenen 
Op een middag sprak ik haar. Ze droeg mijn schoenen en vertelde dat ze worstelde met vragen over haar individualiteit. Toen riep ze opeens verrast uit, terwijl ze naar haar schoenen wees: "Stop met het proberen iemand anders te zijn... je kunt nooit de schoenen van iemand anders vullen!" 

Efeze 2:10

'Ah, wat een bevrijdend moment,' zei ze later.

Andermans gaven
Misschien probeer jij ook iemand anders te zijn. Je zou jonger willen zijn, of ouder, getrouwd, vrijgezel, langer, kleiner. Of je hunkert naar andermans gaven en vaardigheden. Herkenbaar? Wat wordt je daar moedeloos van moe. 

JOUW schoenen
Breng deze last bij de HEER van je leven. Hij heeft je niet uit de duisternis tot Zijn licht geroepen om andermans persoonlijkheid te imiteren. Hij maakte je als "uniek in zijn soort" voor Zijn doeleinden, die precies bij je passen. Trek vandaag JOUW schoenen aan en vraag aan Hem of Hij je wil laten zien welk pad er voor je klaarligt - voor jou met jouw gaven, persoonlijkheid en invloedssfeer. 

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 

Efeze 2:10Lees ook

Gail Burton Purath