zaterdag, december 9

DE LES UIT MIJN KLERENKAST

Op een dag wilde ik één van mijn favoriete wollen truien dragen en trok hem aan, over mijn hoofd heen. Tot mijn schrik zag ik dat er allemaal kleine gaatjes in zaten. O nee!!! Het leek wel gatenkaas! 


WELKOMSTGESCHENK 😢

Ik checkte gauw al mijn andere wollen kledingstukken en ontdekte nog veel meer kleine gaten. Na een paar dagen van koortsachtig onderzoek, ontdekten we dat de voormalige bewoner van ons nieuwe huis onbewust een "welkomstgeschenk" had achtergelaten: een insectenlarve die wol at.


We gingen ons huis te lijf met insecticide en behandelden al onze wollen kledingstukken. God gebruikte deze kleine larve om me te herinneren aan de woorden van Christus. (Mattheüs 6:19-21)
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!


GOEDE LES

Het was geen leuke les voor me, maar wel een goede!

Gail Burton Purath


vrijdag, december 8

TOEN KREEG IK GRIEP

Ik had zo mijn plannen: Ik wilde de voorbereidingen voor kerst in de eerste weken van december helemaal rond krijgen, terwijl mijn man zijn ouders bezocht.Toen kreeg ik griep.

IN MIJN PYJAMA

In plaats van mijn winkelschoenen, droeg ik een volle week mijn pyjama. De boom bleef onversierd, mijn naai- en decoratieprojecten liet ik links liggen. Toen ik eenmaal weer zin in eten kreeg, had ik nauwelijks genoeg energie om mijn eigen voedsel klaar te maken, laat staan ​​om te bakken en in te vriezen voor de kerstvakantie zoals ik had gepland.


Het raakte me. Ik dacht: waar draait het eigenlijk om? Is het vieren van kerstfeest afhankelijk van het succesvol afronden van mijn plannetjes? Of is het een tijd van langzaam-aan-doen en reflecteren, een tijd om dingen te doen die betekenisvol zijn voor mij en mijn familie zonder gestrest te zijn. Zonder zoveel te kopen, zoveel te eten en buitensporige dingen te verwachten?

ZOEK CHRISTUS!

Laten de voorbereidingen voor de kerstdagen geen sta in de weg zijn om boven alles naar Christus te zoeken (Mattheüs 6:33 ).
Gail Burton Purath

Originele Post 

woensdag, december 6

BIJBELS OMGAAN MET VERSCHILLEN

Als de Schrift zegt dat er iets verkeerd is, dan is het ook echt verkeerd! 

VERSCHIL IN OVERTUIGING


Maar er zijn ook niet-essentiële dingen waar twee christenen een verschillende overtuiging over kunnen hebben zonder dat één van beide de fout in gaat. In dit verband geeft Romeinen 14 het eten van bepaald voedsel en het vieren van bepaalde dagen als voorbeelden. De kerkkwesties van vandaag kunnen dingen omvatten als: Bijbelvertalingen, geestelijke gaven, alcohol, make-up, dansen, televisie, hoofdbedekking, politiek, het geven van de tienden, kerklidmaatschap, de christelijke feestdagen en onderwijs. 

NEDERIGE MANIER

Op al deze gebieden zijn er goede en foutieve overtuigingen en daarnaast is er ook nog eens meer dan één juiste benadering mogelijk. Dit betekent dat de manier waarop christenen met Bijbelse principes omgaan van elkaar kunnen verschillen. 

We moeten onze broeders niet bekritiseren, berispen of op een lelijke manier aanvallen wanneer ze andere overtuigingen hebben dan die van ons. 

God wil dat we nederig rekening houden met verschillen op het gebied van niet-essentiële doctrines en vasthouden aan Zijn Woord als het gaat om essentiële leerstellingen. 

TEGEN DE SCHRIFT?

Maar we moeten onze medegelovigen wel helpen om de dingen die duidelijk tegen de Schrift in gaan te leren (h)erkennen. Het is geen echte liefde als we onze broeder of zuster  ​​door laten gaan op hun zondige weg of met hun dwaling (1 Kor 5:11-13Matth 18:15, Gal 6:1).


OPMERKINGEN:

(1) Een voorbeeld van een niet-essentiële gebied is bescheidenheid/ingetogenheid. Het is een bijbels principe, maar het is mogelijk voor twee christenen verschillende benaderingen van dit principe te hebben zonder dat ze botsen met wat in de Bijbel staat. Bescheidenheid wordt door de ene cultuur anders gedefinieerd dan door een andere.
(2) Echte gelovigen, die het eens zijn over de essentiële waarheden van het Bijbelse christendom, komen soms tot verschillende conclusies als het gaat over niet-essentiële gebieden. 
(3) Essentiële leer: niet onderhandelbaar - essentieel - onveranderlijk, dingen gebaseerd op duidelijke Bijbelse principes, waarheden en geboden.Voorbeelden hiervan zijn: de Bijbelse visie op de Drie-eenheid, de waarde van het menselijk leven, Bijbels aanvaardbaar seksueel gedrag, Gods karakter, redding door genade alleen, enz.


Gail Burton Purath


maandag, december 4

PIJN: HET GESCHENK DAT NIEMAND WIL

Pijn is een geschenk dat niemand wil hebben. Maar het komt soms zomaar op je bordje of je dat nou wil of niet. Niemand zou uit zichzelf voor pijn kiezen. Maar als wij door Gods genade dit "geschenk" leren aanvaarden, geven we Hem de kans om het ten goede te gebruiken in ons leven en dat van anderen.

Mijn vriend Peggie zegt:

Pijn brengt altijd een soort verandering teweeg.BITTER OF 'BETER'

Peggie heeft gelijk. We kunnen toelaten dat pijn ons bitter maakt. We kunnen er boos of moedeloos van worden. Maar... pijn kan ons ook verrijken doordat er levenswijsheid in ons hart rijpt. We ontwikkelen meer begrip voor een ander, plaatsen onszelf minder op de voorgrond, leren respectvol en mild te reageren. We worden er op een bepaalde manier beter van.


Als ik lijd wil ik soms alleen aan die Bijbelteksten denken waarin God Zijn volk redt uit ziekte en moeilijkheden. Andere gedeeltes, over hoe innig God Zijn volgelingen liefheeft en tòch lijden toelaat voor hun eigen welzijn en dat van anderen (denk aan Jozef en Paulus) sla ik het liefst over.

NIET ALLEEN MAAR LIEF

Kijk om je heen! Ouders zijn ook niet altijd alleen maar lief voor hun kinderen. Zij nemen hen mee naar de tandarts om gaatjes te vullen. Zij laten hun kind achter op een operatietafel. Hoe moeilijk zij het ook vinden, ten diepste doen zij dit uit liefde. Zo'n kind kan zijn vader of moeder op dat moment beschuldigen van harteloosheid (soms doen ze dat ook echt). Maar ze begrijpen het gewoonweg (nog) niet.

VOOR ONS BESTWIL

Zo is het ook bij ons. We begrijpen God vaak zo verkeerd. Hij beloofde immers nooit om pijn te voorkomen (Hebreeën 12:1-11). Hij belooft wel om het voor ons bestwil te gebruiken ( Romeinen 8:28 ).


Help ons, Heere, om onze pijn op de juiste manier te zien.