vrijdag, december 29

MAAK JE EIGEN HERINNERINGSSTEEN

Toen de Israëlieten op wonderbaarlijke wijze de Jordaan overstaken, stelden ze stenen op om Gods trouw te gedenken.

Jozua zei tegen hen: "We zullen deze stenen gebruiken om een ​​gedenkteken te bouwen. Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen: Wat betekenen deze stenen? dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over. " Jozua 4:21-22


Wij kunnen ook 'herinneringsstenen' maken die symbool staan ​​voor Gods trouw in ons leven door speciale 'ontmoetingen met God' op te schrijven.

Als oprechte volgelingen van Jezus Christus hebben wij allemaal onze eigen verhalen over tijden dat Hij ons door moeilijkheden heen leidde, speciale lessen gaf, ons bemoedigde of genas. Die verhalen zijn het waard om te vertellen!

Het gedenken van Gods trouw verheerlijkt God, het schept een soort erfenis voor de volgende generatie en moedigt ons aan om vol te houden wanneer we met nieuwe moeilijkheden worden geconfronteerd (Psalm 78:1-8; Filippenzen 4:8).

"Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden." Psalm 103:2

Mogelijke ideeën:  
 • Maak een quilt met lapjes die 'geloofsgebeurtenissen' symboliseren.
 • Ontwerp een speciaal dagboek om deze gebeurtenissen vast te leggen als onderdeel van je getuigenis.
 • Zet wat belangrijke dingen als herinneringen op een plank. Je eerste Bijbeltje of iets anders.
 • Maak een collage (zie mijn collagehandleiding).
 • Versier echte stenen (rotsblokken) in je tuin. 
 • Koop gladde stenen en schrijf er een datum of een belangrijk woord op. Bewaar deze in een glazen vaas.
 • Schrijf je geloofsverhalen op papier, rol ze op en bind er een lintje om. Leg ze in een speciale doos (lees ze dan bij speciale gelegenheden)


Gail Burton Purath

woensdag, december 27

PSALM & MUFFIN

Ik zat in een koffieshop na te denken over Psalm 66:18-20 "Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de HEERE zou mij niet hebben gehoord." 

Ik kwam er niet helemaal uit. Waarom zou God stoppen met het luisteren naar iemands gebed?


MUFFINS ETEN

Op dat moment kwam er een moeder met een dochtertje naast me zitten. Het kleine meisje klom helemaal gelukkig op de schoot van haar moeder en begon een muffin te eten.


"Niet zulke grote happen," waarschuwde haar moeder, "straks verslik je nog." Tot mijn verbazing keek het kind haar moeder heel uitdagend naar en stopte de rest van de muffin in haar kleine mond. "Time-out!" zei haar moeder terwijl ze haar van haar schoot op een stoel zette. "Je deed niet wat ik vroeg." Met een mond vol muffin begon het kind te protesteren. "Ik luister nu even niet naar jou," antwoordde haar moeder. "Time out!"

TIME OUT!

Aha! Dat is wat Psalm 66 betekent. Wanneer we God trotseren, geeft Hij ons wel eens een "time-out" om onze aandacht te trekken. Hij houdt nog steeds van ons, maar Hij stopt met "luisteren" totdat we klaar zijn om onze rebellie op te geven en terug te klimmen op Zijn schoot.Gail Burton Purath


maandag, december 25

ECHTE ZOEKERS ZULLEN VINDEN!

De Joodse priesters, die Gods Woord kenden vertelden de wijzen over de profetie van Bethlehem (Mattheüs 2:1-6).

STER WEES DE WEG

De heidense magiërs hadden Gods Woord niet tot hun beschikking, dus sprak God tot hen door iets dat zij wel hadden: sterren.*

Dit is belangrijk omdat het bewijst dat mensen zonder Gods Woord niet door Hem opgegeven worden. Als ze oprecht Jezus zoeken, zullen zij Hem zeker vinden. Net als de wijzen uit het oosten.


GEWOON WEIGEREN(?!)

Maar waarom lijkt dit zo zelden te gebeuren? Het gebeurt waarschijnlijk meer dan we beseffen, maar het trieste feit is dat de meeste mensen Gods roeping weigeren.

 • Er waren duizenden heidenen die de sterren bestudeerden, maar alleen deze wijze mannen reageerden.
 • Er waren duizenden Joden die het Oude Testament bestudeerden, maar de overpriesters en schriftgeleerden in Herodes' tijd toonden geen interesse om te checken of de wijzen gelijk hadden.

GOD SPREEKT!

God spreekt ook nu tot mensen die Zijn Woord (nog) niet hebben èn Hij spreekt door Zijn Woord tot ons die het wel ter beschikking hebben. Maar alleen echte zoekers geven gehoor aan Zijn boodschap.

De wijzen zijn een levend bewijs van Jeremia 29:13 "U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart."

* Ik zeg niet dat God spreekt door heidense goden. Ik zeg dat Hij andere middelen in dienst zal nemen om de aandacht van mensen te trekken, zodat zij Jezus, de ware God, zullen vinden. Gezegende Kerstdagen!

Gail Burton Purath


vrijdag, december 22

GEEF JE AGENDA AAN GOD!

"Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt." (Lukas 10:40)

SYMPATHIE VOOR MARTHA

Mijn natuurlijke neiging is dat ik sympathie voel voor Martha in Lukas 10:38-42. Wie houdt er nu van om gestrest bezig te zijn in de keuken terwijl je zus aan het relaxen is met de gasten? Maar Jezus berispte Martha.


LIEFDEVOLLE BERISPING

Het was een liefdevolle berisping - de verdubbeling van haar naam was een vorm van genegenheid. "Martha, Martha!" Hij verlangde meer naar haar gezelschap dan naar een overvloedige maaltijd. Ik hoop dat Martha besloot om broodjes te serveren, haar schort uittrok en naast Maria aan Jezus' voeten neerplofte.

We kunnen hetzelfde doen door:

 • "goddelijke onderbrekingen" van onze tijd te verwelkomen 
 • de prioriteitstelling van onze planning te vereenvoudigen. Drukte wordt zo vaak ingegeven door trots en onzekerheid of onvolwassenheid. 
 • voor alles het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken en Hem te vragen om de rest uit te werken. (Mattheüs 6:33). 

Kies jij er vandaag voor om je agenda op te geven en aan Jezus' voeten te zitten?


Gail Burton Purath

maandag, december 18

IK HAD HET MIS!

We hadden nog nooit een kersttijd zònder al onze familieleden doorgebracht totdat mijn man en ik naar Boedapest verhuisden om daar christelijk werk te doen. Onze eerste kerst daar kwam steeds dichterbij en ik verwachtte een verdrietige, eenzame vakantie. 

⇨ Ik had het mis!


Dit was wat we deden: we nodigden alle christenen uit die we kenden en waarvan we wisten dat zij momenteel nergens heen konden: alleenstaande zendelingen en internationale studenten, ex-pats en zendingsvrienden.

Het was zo ontzettend goed! Echte familietijd met de familie van God! We waren samen als broers en zussen van over de hele wereld en vierden de belangrijkste verjaardag in onze familie, namelijk Jezus' geboorte. Zijn komst was het tenslotte ook die onze eigen (geestelijke) verjaardagen mogelijk gemaakt had!WERELDWIJDE FAMILIE

Als jij dit jaar kerstfeest viert, denk dan ook eens aan je familie over de hele wereld! Neem tijd om te bidden voor degenen die eenzaam zijn, degenen die lijden, vervolgd of op een andere manier in hun vrijheid worden aangetast. Want in Christus zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus (Romeinen 12:5).

Gail Burton Purath

zaterdag, december 16

WAAROM KERST VIEREN?

Hoewel het geen betrekking heeft op christelijke feestdagen, biedt Deuteronomium 11 goede redenen om ze te vieren. We hebben namelijk constante herinneringen nodig aan wat God gedaan heeft.

Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt ... daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten.GODS VERHAAL

Christelijke feestdagen zijn een manier waarop we onszelf en onze kinderen herinneren aan Gods verhaal van liefde en verlossing. Het is niet belangrijk om de precieze dag van de geboorte van Christus te weten, * maar het is van cruciaal belang om te onthouden waarom Zijn geboorte onze levens veranderde.

KERST 2017: Focus je op Christus. Vraag Hem of Hij je wil helpen om je met heel je hart aan Zijn woorden en bepalingen te verbinden.

* Sommige christenen vieren de geboorte van Christus niet op 25 december omdat ze vanuit historische verslagen aantonen dat Hij op een andere dag geboren werd. Maar de datum waarop we het vieren is niet echt zó belangrijk. Als we een kind zonder een bekende geboortedatum adopteerden, zouden we nog steeds een dag vastzetten om zijn of  haar geboorte te vieren. De datum is lang niet zo belangrijk als de persoon. Hetzelfde geldt voor Christus. Ik geef de voorkeur om Zijn geboorte te vieren op het moment dat het grootste deel van de wereld viert, anderen geven misschien de voorkeur aan een datum waarvan zij vinden dat die historisch meer correct is. Het belangrijkste is dat we het VIEREN!

Bijbelstudie

1. Lees deze eerste 7 verzen van Deuteronomium 11 en let er op dat God wilde dat de mensen hun kinderen niet alleen herinnerden aan Zijn grootheid en macht en de manier waarop Hij hen had gered van de Egyptenaren, maar Hij wilde ook dat zij hun kinderen herinnerden aan de manier waarop hij hen onderwees en discipline leerde. Overweeg het belang van het overbrengen van deze waarheid van generatie op generatie.


Deuteronomium 11:1-7: "Daarom moet u de HEERE, uw God, liefhebben en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen, die het niet weten, en het onderwijs van de HEERE, uw God, niet gezien hebben – Zijn grootheid, Zijn sterke hand en Zijn uitgestrekte arm, Zijn tekenen en Zijn daden die Hij in het midden van Egypte verricht heeft, bij de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land, en wat Hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens: dat Hij het water van de Schelfzee over hen heen liet stromen, toen zij u achtervolgden; de HEERE heeft hen omgebracht, tot op deze dag. Ook wat Hij voor u gedaan heeft in de woestijn, totdat u op deze plaats gekomen bent, en wat Hij gedaan heeft met Dathan en Abiram, zonen van Eliab, de zoon van Ruben: dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen en hun tenten en alles wat bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Want uw ogen hebben al deze grote daden van de HEERE, die Hij verricht heeft, gezien."

2. Zijn er dingen in je huis en familie die dienen als een herinnering aan Gods liefde en trouw? Als dat niet het geval is, bedenk dan eens hoe je een paar mooie herinneringen kunt maken. 

Deuteronomium 11:18-21: Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En leer ze aan uw kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat; en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten, opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de HEERE uw vaderen gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat.

Gail Burton Purath

vrijdag, december 15

DE ENGEL MET DE WITTE SCHOENEN

Mijn vriendin Jane had een onveilige jeugd. Ooit werd ze achtergelaten in het huis van haar buurman. Op het moment dat hij haar wilde betasten, klonk er een luide klop op de deur, waardoor hij haar losliet. 

GLANZEND WIT

De 7-jarige Jane deed de deur open en stond oog in oog met een mooie vrouw die de weg vroeg. Het was onmogelijk om door de modderige tuin te lopen zonder je schoenen niet te bevuilen. Maar de vrouw stond op de veranda met schoenen van het meest stralende wit dat Jane ooit gezien had. Jaren later, toen Jane een christen werd, raakte ze ervan overtuigd dat het een engel was, gestuurd om haar te redden. 

Maar God bewaarde de kleine Jane niet altijd voor moeilijke dingen in haar leven. Dat is iets waar we mee worstelen. Het is een mysterie. We begrijpen niet dat God het liet gebeuren.

Jane heeft temidden van alles wat haar overkwam vrede gevonden. Ze weet dat er een glanzend witte eeuwigheid op haar wacht, daar waar Jezus is. Dat is meer dan genoeg voor haar. 


GODS LIEFDE IS IN STAAT OM...


Soms lopen we (verstandelijk) vast op onverklaarbare dingen die eigenlijk alleen worden begrepen door die mensen die het ooit zelf overkomen isEn die mensen zijn 'onze engelen', gestuurd om ons te vertellen dat Gods liefde van het mooiste en helderste wit is en dat Hij in staat is om ons door de modderigste mysteries en moeilijkste dingen heen te dragen.Enkele verzen uit de Bijbel die betrekking hebben op engelen:

Mattheüs 18:10; Psalm 34:8; Hebreeën 1:14 

Gail Burton Purath


woensdag, december 13

WAT IS JOUW TROOSTVOEDSEL?

Wat is jouw troostvoedsel? Mijn comfortfood bestaat uit zelfgebakken brood, kaneelbroodjes en soep.

God heeft voedsel ontworpen voor ons plezier,  maar het is eigenlijk niet bedoeld om ons te troosten. Dat is iets wat God wil doen. In 2 Korinthe 1:3-5 staat dat Hij de God van alle vertroosting is. Wat een belofte!


Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.

We moeten Zijn troost wel accepteren. 
Toen Jozef verdween, weigerde Jakob om getroost te worden (Genesis 37:35). Jacob vergat dat God de leiding heeft en dat Hij het slechte in iets goeds veranderen kon. Hij vergat dat God troosten wilde. Jacobs weigering om troost te aanvaarden bracht Jozef echt niet eerder terug. Het maakte alleen dat hij zich nog ellendiger voelde

Behoefte aan troost? 
Een tweede portie troostvoedsel helpt je niet echt! Zoek in plaats daarvan je troost bij God en accepteer wanneer Hij het geeft. Hij kan je echt in iedere situatie troost bieden!Gail Burton Purath


zaterdag, december 9

DE LES UIT MIJN KLERENKAST

Op een dag wilde ik één van mijn favoriete wollen truien dragen en trok hem aan, over mijn hoofd heen. Tot mijn schrik zag ik dat er allemaal kleine gaatjes in zaten. O nee!!! Het leek wel gatenkaas! 


WELKOMSTGESCHENK 😢

Ik checkte gauw al mijn andere wollen kledingstukken en ontdekte nog veel meer kleine gaten. Na een paar dagen van koortsachtig onderzoek, ontdekten we dat de voormalige bewoner van ons nieuwe huis onbewust een "welkomstgeschenk" had achtergelaten: een insectenlarve die wol at.


We gingen ons huis te lijf met insecticide en behandelden al onze wollen kledingstukken. God gebruikte deze kleine larve om me te herinneren aan de woorden van Christus. (Mattheüs 6:19-21)
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!


GOEDE LES

Het was geen leuke les voor me, maar wel een goede!

Gail Burton Purath


vrijdag, december 8

TOEN KREEG IK GRIEP

Ik had zo mijn plannen: Ik wilde de voorbereidingen voor kerst in de eerste weken van december helemaal rond krijgen, terwijl mijn man zijn ouders bezocht.Toen kreeg ik griep.

IN MIJN PYJAMA

In plaats van mijn winkelschoenen, droeg ik een volle week mijn pyjama. De boom bleef onversierd, mijn naai- en decoratieprojecten liet ik links liggen. Toen ik eenmaal weer zin in eten kreeg, had ik nauwelijks genoeg energie om mijn eigen voedsel klaar te maken, laat staan ​​om te bakken en in te vriezen voor de kerstvakantie zoals ik had gepland.


Het raakte me. Ik dacht: waar draait het eigenlijk om? Is het vieren van kerstfeest afhankelijk van het succesvol afronden van mijn plannetjes? Of is het een tijd van langzaam-aan-doen en reflecteren, een tijd om dingen te doen die betekenisvol zijn voor mij en mijn familie zonder gestrest te zijn. Zonder zoveel te kopen, zoveel te eten en buitensporige dingen te verwachten?

ZOEK CHRISTUS!

Laten de voorbereidingen voor de kerstdagen geen sta in de weg zijn om boven alles naar Christus te zoeken (Mattheüs 6:33 ).
Gail Burton Purath

Originele Post 

woensdag, december 6

BIJBELS OMGAAN MET VERSCHILLEN

Als de Schrift zegt dat er iets verkeerd is, dan is het ook echt verkeerd! 

VERSCHIL IN OVERTUIGING


Maar er zijn ook niet-essentiële dingen waar twee christenen een verschillende overtuiging over kunnen hebben zonder dat één van beide de fout in gaat. In dit verband geeft Romeinen 14 het eten van bepaald voedsel en het vieren van bepaalde dagen als voorbeelden. De kerkkwesties van vandaag kunnen dingen omvatten als: Bijbelvertalingen, geestelijke gaven, alcohol, make-up, dansen, televisie, hoofdbedekking, politiek, het geven van de tienden, kerklidmaatschap, de christelijke feestdagen en onderwijs. 

NEDERIGE MANIER

Op al deze gebieden zijn er goede en foutieve overtuigingen en daarnaast is er ook nog eens meer dan één juiste benadering mogelijk. Dit betekent dat de manier waarop christenen met Bijbelse principes omgaan van elkaar kunnen verschillen. 

We moeten onze broeders niet bekritiseren, berispen of op een lelijke manier aanvallen wanneer ze andere overtuigingen hebben dan die van ons. 

God wil dat we nederig rekening houden met verschillen op het gebied van niet-essentiële doctrines en vasthouden aan Zijn Woord als het gaat om essentiële leerstellingen. 

TEGEN DE SCHRIFT?

Maar we moeten onze medegelovigen wel helpen om de dingen die duidelijk tegen de Schrift in gaan te leren (h)erkennen. Het is geen echte liefde als we onze broeder of zuster  ​​door laten gaan op hun zondige weg of met hun dwaling (1 Kor 5:11-13Matth 18:15, Gal 6:1).


OPMERKINGEN:

(1) Een voorbeeld van een niet-essentiële gebied is bescheidenheid/ingetogenheid. Het is een bijbels principe, maar het is mogelijk voor twee christenen verschillende benaderingen van dit principe te hebben zonder dat ze botsen met wat in de Bijbel staat. Bescheidenheid wordt door de ene cultuur anders gedefinieerd dan door een andere.
(2) Echte gelovigen, die het eens zijn over de essentiële waarheden van het Bijbelse christendom, komen soms tot verschillende conclusies als het gaat over niet-essentiële gebieden. 
(3) Essentiële leer: niet onderhandelbaar - essentieel - onveranderlijk, dingen gebaseerd op duidelijke Bijbelse principes, waarheden en geboden.Voorbeelden hiervan zijn: de Bijbelse visie op de Drie-eenheid, de waarde van het menselijk leven, Bijbels aanvaardbaar seksueel gedrag, Gods karakter, redding door genade alleen, enz.


Gail Burton Purath


maandag, december 4

PIJN: HET GESCHENK DAT NIEMAND WIL

Pijn is een geschenk dat niemand wil hebben. Maar het komt soms zomaar op je bordje of je dat nou wil of niet. Niemand zou uit zichzelf voor pijn kiezen. Maar als wij door Gods genade dit "geschenk" leren aanvaarden, geven we Hem de kans om het ten goede te gebruiken in ons leven en dat van anderen.

Mijn vriend Peggie zegt:

Pijn brengt altijd een soort verandering teweeg.BITTER OF 'BETER'

Peggie heeft gelijk. We kunnen toelaten dat pijn ons bitter maakt. We kunnen er boos of moedeloos van worden. Maar... pijn kan ons ook verrijken doordat er levenswijsheid in ons hart rijpt. We ontwikkelen meer begrip voor een ander, plaatsen onszelf minder op de voorgrond, leren respectvol en mild te reageren. We worden er op een bepaalde manier beter van.


Als ik lijd wil ik soms alleen aan die Bijbelteksten denken waarin God Zijn volk redt uit ziekte en moeilijkheden. Andere gedeeltes, over hoe innig God Zijn volgelingen liefheeft en tòch lijden toelaat voor hun eigen welzijn en dat van anderen (denk aan Jozef en Paulus) sla ik het liefst over.

NIET ALLEEN MAAR LIEF

Kijk om je heen! Ouders zijn ook niet altijd alleen maar lief voor hun kinderen. Zij nemen hen mee naar de tandarts om gaatjes te vullen. Zij laten hun kind achter op een operatietafel. Hoe moeilijk zij het ook vinden, ten diepste doen zij dit uit liefde. Zo'n kind kan zijn vader of moeder op dat moment beschuldigen van harteloosheid (soms doen ze dat ook echt). Maar ze begrijpen het gewoonweg (nog) niet.

VOOR ONS BESTWIL

Zo is het ook bij ons. We begrijpen God vaak zo verkeerd. Hij beloofde immers nooit om pijn te voorkomen (Hebreeën 12:1-11). Hij belooft wel om het voor ons bestwil te gebruiken ( Romeinen 8:28 ).


Help ons, Heere, om onze pijn op de juiste manier te zien.

vrijdag, december 1

8 KEER 8 METHODE

Vastbesloten om te leven naar het geloof, probeer ik een nieuwe discipline op te bouwen die ik gedeeltelijk uit de memoriseer-methode figuur 8 overgenomen heb.MIJN DOEL

Ik wil mijn hart de dag door op Gods Woord gericht houden, zodat ik mijn zorgen echt op Christus werp, in plaats van dat ik zo loop te piekeren en stressen. Dat deed ik de laatste tijd nogal veel.

HOE
Op zaterdag startte ik ermee. Ieder uur nam ik de tijd om hetzelfde hoofdstuk van de Bijbel te lezen totdat ik het in totaal 8 keer had gelezen.Ik ben van plan dit 8 dagen vol te houden voordat ik een ander hoofdstuk kies. Als het me door omstandigheden niet lukt om het 8 opeenvolgende uren te doen, zorg ik er voor dat ik het gewoon 8 afzonderlijke keren per dag doe. Ik ga er ontspannen mee om.

WAAROM
 1. Het verdiept mijn geloof als ik Gods Woord door de dag heen "hoor". (Romeinen 10:17)
 2. Het geeft Gods Woord de gelegenheid om in mijn hart te gaan "wonen". (Kolossenzen 3:16)
 3. Het houdt me gefocust op Christus en niet op mijn problemen. (Filippenzen 4:8)
 4. Het herinnert me eraan om Gods Woord in de praktijk te brengen en dit geeft me Gods vrede. (Filippenzen 4:9 )Zijn er manieren waarop jij jezelf gefocust houdt op Christus? Ik hoor het graag van je!

Gail Burton Purath

Originele Post