vrijdag, december 22

GEEF JE AGENDA AAN GOD!

"Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt." (Lukas 10:40)

SYMPATHIE VOOR MARTHA

Mijn natuurlijke neiging is dat ik sympathie voel voor Martha in Lukas 10:38-42. Wie houdt er nu van om gestrest bezig te zijn in de keuken terwijl je zus aan het relaxen is met de gasten? Maar Jezus berispte Martha.


LIEFDEVOLLE BERISPING

Het was een liefdevolle berisping - de verdubbeling van haar naam was een vorm van genegenheid. "Martha, Martha!" Hij verlangde meer naar haar gezelschap dan naar een overvloedige maaltijd. Ik hoop dat Martha besloot om broodjes te serveren, haar schort uittrok en naast Maria aan Jezus' voeten neerplofte.

We kunnen hetzelfde doen door:

  • "goddelijke onderbrekingen" van onze tijd te verwelkomen 
  • de prioriteitstelling van onze planning te vereenvoudigen. Drukte wordt zo vaak ingegeven door trots en onzekerheid of onvolwassenheid. 
  • voor alles het Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken en Hem te vragen om de rest uit te werken. (Mattheüs 6:33). 

Kies jij er vandaag voor om je agenda op te geven en aan Jezus' voeten te zitten?


Gail Burton Purath

woensdag, december 20

6 DINGEN OM TE GELOVEN MET KERST (EN ALTIJD)

1. Geloof in wonderen:
"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." Jesaja 9:5
2. Geloof  dat God (altijd) Zijn doel bereikt:
"De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." Jezus in Lucas 4:18,19 

3. Geloof in liefde, genade en hoop:
"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Johannes 3:16 

4. Geloof in troost:
"Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed." Psalm 147:3


5. Geloof in vreugde:
"Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht." Nehemia 8:11

6. Geloof en zoek God ernstig! 
"Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken." Hebreeën 11:6
Gail Burton Purath

Oorspronkelijke blog

maandag, december 18

IK HAD HET MIS!

We hadden nog nooit een kersttijd zònder al onze familieleden doorgebracht totdat mijn man en ik naar Boedapest verhuisden om daar christelijk werk te doen. Onze eerste kerst daar kwam steeds dichterbij en ik verwachtte een verdrietige, eenzame vakantie. 

⇨ Ik had het mis!


Dit was wat we deden: we nodigden alle christenen uit die we kenden en waarvan we wisten dat zij momenteel nergens heen konden: alleenstaande zendelingen en internationale studenten, ex-pats en zendingsvrienden.

Het was zo ontzettend goed! Echte familietijd met de familie van God! We waren samen als broers en zussen van over de hele wereld en vierden de belangrijkste verjaardag in onze familie, namelijk Jezus' geboorte. Zijn komst was het tenslotte ook die onze eigen (geestelijke) verjaardagen mogelijk gemaakt had!WERELDWIJDE FAMILIE

Als jij dit jaar kerstfeest viert, denk dan ook eens aan je familie over de hele wereld! Neem tijd om te bidden voor degenen die eenzaam zijn, degenen die lijden, vervolgd of op een andere manier in hun vrijheid worden aangetast. Want in Christus zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus (Romeinen 12:5).

Gail Burton Purath